Lahdenväylän linjasto 2021

Bussilinjat uudistuvat 16. elokuuta 2021 Lahdenväylän suunnalla. Parannamme bussilinjojen kokonaisuutta etenkin Vantaalla. Linjat, jotka kulkevat kuntarajan yli Helsinkiin, palvelevat entistä selkeämmin omia alueitaan. Vantaan sisäiset linjat täydentävät kokonaisuuden. Elokuun jälkeen osa linjoista kulkee Helsingissä Hakaniemeen, mutta ne siirtyvät liikennöimään Kalasatamaan, kun alueen rakennustyöt mahdollistavat sen. 

Tältä sivulta löydät tiedot elokuussa aloittavista uusista linjoista sekä nykyisten linjojen reittimuutoksista.

Muutosten tausta

Itä-Vantaan nykyinen bussiliikenne on koostunut joukosta linjoja, joilla on omat palvelualueensa muttei välttämättä selkeää roolia linjaverkossa. Uudessa linjastossa linjoilla on selkeämmät roolit liikenneverkossa, ja samalla vuorovälit ovat tasaisemmat ja siten myös vaihdot sujuvampia.

Tiiviimmät liityntäyhteydet

Liityntäyhteydet Tikkurilan, Korson ja Koivukylän asemille ovat jatkossa tiiviimmät. Tarjonta vähenee joiltakin sellaisilta reittiosuuksilta, joilla nousijamäärät ovat olleet pieniä. Muutosten jälkeenkin näiden alueiden palvelutaso nousijamääriin nähden on hyvä, sillä kävelyetäisyydet lähimmälle pysäkille säilyvät lyhyinä.

Yölinjasto muutetaan vastaamaan uutta päiväliikenteen linjastoa. Kello 23 jälkeen turvaamme keskeisimmille asuinalueille yhteydet Tikkurilasta ja Rautatientorilta.

Vuorovaikutus suunnittelussa

Suunnitteluna aikana asukkaat osallistuivat suunnitteluun linjastosuunnitelmaa varten perustetun nettisivuston, asukasiltojen sekä linjastoluonnoksesta kerätyn palautteen avulla. Asukkailla oli mahdollisuus kommentoida linjastoluonnosta HSL:n nettisivuilla, sähköpostitse ja kahdessa asukastilaisuudessa syksyllä 2017.

 

Tarkensimme suunnitelmia palautteen perusteella: nopeutimme Päiväkummun linjaa 721 ja tihensimme ruuhka-ajan vuoroväliä 10 minuuttiin. Koululaisia palvelemaan perustettiin linja 724 Päiväkummusta Havukosken kautta Tikkurilaan ja linjaa 711 ohjattiin lähemmäksi Kuusikon asutusta.

Muutokset pähkinänkuoressa

Uusi linjasto koostuu peruslinjoista, täydentävistä linjoista ja ruuhkalinjoista

Peruslinjat Hakaniemeen (tulevaisuudessa Kalasatamaan) kulkevat päivällä 20 minuutin välein:

 • 711 Hakaniemi - Kuusikko - Maarinkunnas - Jokiniemi - Tikkurila
 • 721 Hakaniemi - Honkanummi - Havukoski - Päiväkumpu - Rekola - Koivukylä
 • 731 Hakaniemi - Mikkola - Korso - Kulomäki
 • Linja 717 Rautatientorilta kulkee päivällä 20 minuutin välein reittiä Rautatientori - Jakomäki - Vaarala - Hakunila - Nissas - Kolohonka - Honkanummi - Maarinkunnas - Jokiniemi - Tikkurila

Täydentävät linjat kulkevat 30–120 minuutin vuorovälein Rautatientorilta:

 • 739 Rautatientori - Kuninkaanmäki - Nikinmäki - Leppäkorpi - Korso
 • 785-788 Rautientori - Nikinmäki - Nikkilä

Ruuhkalinjat

 • 718(A) lähtee Rautatientorilta ja ajaa reittiä Rautatientori - Hakunila - Nissas (Itä-Hakkila - Sotunki)


Tiheämpiä yhteyksiä Tikkurilaan, Korsoon ja Koivukylään

Linjasto tarjoaa melko tiheän yhteyden Hakaniemestä (tulevaisuudessa Kalasatamasta) kaikkiin radanvarren aluekeskuksiin eli Tikkurilaan, Koivukylään ja Korsoon.

 • Uusi linja 711 alkaa kulkea Hakaniemestä Tikkurilaan, missä hyvät vaihtoyhteydet.
 • Linjan 717 jatke Tikkurilaan korvaa nykyisiä linjoja 711 ja 712 Hakunilan pohjoispuolella. Tiheämpi yhteys Nissaksesta tulee Itä-Hakkilan, Kolohongan ja Vantaan akselin kautta Tikkurilaan. Melko tiheä yhteys Helsingin keskustasta tulee Honkanummelle ja Vantaan akselin alueelle joka päivä aamusta iltaan. Yleisimpinä työmatka-aikoina toimii myös nopeampi yhteys Hakaniemestä Vanhalle Porvoontielle eli linja 721.
 • Linjalla 736 tulee yhteys reuna-alueilta (Kuusikko, Sotunki, Kuninkaanmäki, Nikinmäki, Leppäkorpi) Korsoon ja Tikkurilaan.
 • Linjalla 739 tulee yhteys reuna-alueilta (Kuninkaanmäki, Nikinmäki, Leppäkorpi) Helsingin keskustaan. Reitti palvelee koko Nikinmäen aluetta.
 • Linjapari 736 ja 739 välillä Kuninkaanmäki – Nikinmäki – Leppäkorpi – Korso tarjoaa liityntäyhteyden junalle ruuhka-aikoina 15 minuutin ja muina aikoina 30 minuutin välein.
 • Päiväkummusta on tiheämmät yhteydet linjalla 721 Koivukylään junalle ja lähipalveluiden ulottuville.


Koululaisia palvellaan seuraavasti:

 • Nikinmäestä Korson alueen kouluihin linjoilla 736, 737 ja 739
 • Dickursby skolaan ja Tikkurilan lukioon laajalta alueelta linjoilla 570, 711, 717, 724, 735 ja 736
 • Nikinmäestä Sotungin lukiolle linjalla 736
 • Päiväkummusta Havukosken koululle linjalla 721

Linjojen reittejä ja pysäkkejä voit myös tarkastella alueen linjakartasta (erillinen pdf-tiedosto)

Muuttuvat reitit ja uudet bussilinjat

Alla on esitelty uudet linjat, niiden reitit karttoina sekä tyypilliset vuorovälit eri viikonpäivinä ja vuorokauden aikoina. Lisäksi erikseen kooste yölinjoista. Linjojen reittejä ja pysäkkejä voit myös tarkastella alueen linjakartasta (erillinen pdf-tiedosto)