Linjenätet vid Lahtisleden 2021

Busslinjenätet i Östra Vanda ändras i augusti. HRT:s styrelse godkände linjenätsplanen 13.2.2018.

Den största förändringen är att det inte längre kommer att finnas direkta busslinjer från alla områden till Helsingfors centrum. Tåg är den primära transportförbindelsen till Helsingfors centrum.

Mer frekventa matartjänster, invånarnas åsikter beaktas

I framtiden kommer matartjänster oftare till stationerna Dickursby, Korso och Björköby. Tjänsterna minskar på vissa rutter med lågt antal ombordstigningar. Även efter ändringarna kommer servicenivån att vara bra med tanke på antalet ombordstigningar, eftersom gångavstånd till närmaste hållplats kommer att förbli i linje med planeringsriktlinjerna.

Invånarna kunde kommentera utkastet till ruttnätplan via HSl.fi, e-post och vid två invånarmöten. Baserat på den respons vi fick, reviderade vi planen genom att påskynda rutt 721 som betjänar Lövkulla och genom att förkorta topptiden framåt till 10 minuter. En ny rutt 724 från Lövkulla till Dickursby via Havukoski inrättades för att betjäna skolresor och buss 711 omdirigerades för att gå närmare Sexan.

Dessutom är utrullningen av det nya ruttnätet kopplat till färdigställandet av den nya Gjutan-bussdepån.