Metro Kivenlahteen – uusi bussilinjasto

Olemme aloittaneet uuden bussilinjaston suunnittelun eteläiseen Espooseen, jossa metroliikenne jatkuu lähivuosina Matinkylästä Kivenlahteen. Metron jatkuminen Kivenlahteen asti vaikuttaa myös Kirkkonummen liityntälinjoihin.

Liikkumiskysely on nyt avoinna!

Voit vastata liikkumiskyselyyn täällä 23.8.2020 asti. Vastaaminen vie noin 5-10 minuuttia. Kyselyn avulla on tarkoitus selvittää alueella kulkevien liikkumistottumuksia. Niiden pohjalta ryhdymme suunnittelemaan uusia bussilinjoja.

Tästä on kyse

Metro laajenee viidellä uudella asemalla: ne ovat Finnoo, Kaitaa, Soukka, Kivenlahti ja Espoonlahti. Asemien avautuminen vaikuttaa merkittävästi liikkumiseen ja liityntäyhteyksiin alueella. Tavoitteenamme on kehittää liityntälinjoja sujuvammiksi ja matkustajia paremmin palveleviksi. Suunnittelussa huomioimme tietenkin myös Espoon sisäiset yhteydet esimerkiksi Suur-Espoonlahden alueelta muihin tärkeisiin aluekeskuksiin. Lisäksi kokonaisuuteen liittyvät Kauklahden ja Suur-Espoonlahden väliset yhteydet, kun rakentaminen alueella lisääntyy.

Linjaston suunnittelussa keskeisimpiä tavoitteita ovat sujuvammat liityntäyhteydet, paremmat Espoon sisäiset yhteydet ja vastaaminen kehittyvien alueiden palvelutarpeisiin.

Suunnittelutyö käynnistyy elokuussa 2020, jolloin järjestämme liikkumiskyselyn, jossa selvitämme alueella kulkevien liikkumistottumuksia. Suunnittelutyön etenemistä voi seurata myös vuorovaikutteisella blogialustalla, jossa voi myös olla yhteydessä joukkoliikennesuunnittelijoihimme. Tiivis asukasvuorovaikutus ja sidosryhmäyhteistyö ovat osa projektia sen alusta loppuun asti.

Tavoitteenamme on, että ensimmäiset luonnokset uusista linjoista olisivat valmiina loppusyksystä 2020. Lopulliseksi linjastoksi valitaan se vaihtoehto, joka täyttää matkustajien tarpeet parhaiten. Tavoitteena on, että suunnitelma valmistuu alkuvuodesta 2021.

Metron liikennöinti Kivenlahteen käynnistyy aikataulun mukaan vuonna 2023, jolloin myös suunnitelmassa käsiteltävät bussilinjojen uudistukset tulevat voimaan.

Lisätietoa metron rakentamisesta Länsimetron verkkosivuilla.

Seuraa suunnittelun etenemistä blogissa!

Seuraa suunnittelun etenemistä ja tulee keskustelemaan suunnittelijoidemme kanssa linjastosuunnitelmalle perustetussa blogissa (linkki vie sivuston ulkopuolelle)!