Raitiovaunut 2020-luvulla

Uusia raitioteitä rakennetaan ja suunnitellaan Helsingin seudulla nyt enemmän kuin koskaan. Ratikkaverkosto laajenee Helsingin kantakaupungissa uusille alueille, ja aivan uutena liikennemuotona liikenteeseen tulevat myös pikaratikat. 

Jo päätettyjen hankkeiden myötä ratikkaverkosto laajenee kantakaupungissa. Pikaratikat taas liittävät HSL:n raideverkkoon kokonaan uusia alueita. Jo päätettyjen yhteyksien lisäksi uusiakin on suunnitteilla: Helsinki suunnittelee säteittäisiä pikaraitiotieyhteyksiä muun muassa bulevardisoitaville Vihdintielle ja Tuusulanväylälle sekä Viikin ja Malmin suuntaan. Vantaalla puolestaan suunnitellaan pikaraitiotietä Mellunmäen metroasemalta Hakunilan, Tikkurilan ja Aviapoliksen kautta lentoasemalle. 

Vuonna 2030 Helsingin seudulla kulkee paljon enemmän raitiovaunuja kuin nykyään. Vuonna 2040 niitä kenties kulkee yhä lisää, mutta siitä tiedämme tarkemmin vasta myöhemmin. Tällä sivustolla keskitymme siihen, mitä Helsingin seudun raitioliikenteessä tapahtuu 2020-luvun aikana. Samalla kutsumme kaikki teidät mukaan suunnittelemaan entistäkin ehompaa ratikkaliikennettä!

Ratikkalinjat uudistuvat - nyt on aika vaikuttaa

Uusien raitioteiden rakentamisen seurauksena myös ratikkalinjasto muuttuu – rataverkon laajentuminen ja palvelun lisääntyminen antaa mahdollisuuden korjata myös nykyisen ratikkaliikenteen puutteita. Tällä sivustolla käsittelemme sitäkin. Kun nykyinen ratikkaverkosto laajenee ja kun pikaratikat tulevat mukaan kuvioihin, myös nykyinen kantakaupungin ratikkalinjasto tulee muuttumaan.

Suunnittelu alkaa lähtötietojen selvittämisellä ja matkustajien - siis teidän - tarpeiden, toiveiden ja mielipiteiden kuulemisella. Tätä varten olemme avanneet liikkumiskyselyn, jossa voit kertoa tyypillisistä matkoistasi. Kysely on suunnattu etenkin Helsingissä, Espoon itäosissa ja Itä-Vantaalla liikkuville.

Vastaa liikkumiskyselyyn 3.11.2020 mennessä!

Seuraa suunnittelun etenemistä ja osallistu keskusteluun suunnitelman blogissa!

Julkaisemme lähiaikoina myös karttaverkkosivun, jossa voit tutustua siihen, miltä Helsingin seudun ratikkaverkko voisi näyttää 2030-luvulle tultaessa.

Pitääkö ratikkalinjastoa taas mennä sorkkimaan?

Siltä on vaikea välttyä. Raitiovaunuverkosto ei Helsingin historiassa ole koskaan laajentunut yhtä vauhdikkaasti kuin se 2020-luvulla laajenee. Muutos on suuri, ja elämme sen keskellä. Muutos on niin suuri, että Helsingin rajat eivät enää riitä, vaan ratikoista tulee koko pääkaupunkiseudun kulkupeli. 

Meidän tehtävämme on varmistaa se, että se on paitsi ikoninen liikenneväline myös matkustajien tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla palveleva.