Lämna din cykel eller bil på parkering

Anslutningsparkeringen är avsedd för kollektivtrafikens kunder. Du kan lämna din bil eller cykel på parkering vid stationen eller hållplatsen och fortsätta din resa t.ex. med tåg eller buss.

HRT:s anslutningsparkeringar

Vilken typ av parkering söker du?