Information till cyklister

Att cykla är ett roligt och snabbt sätt att röra sig. Det är också enkelt att kombinera cykeln med kollektivtrafiken. Du behöver inte ens ha en egen cykel utan du kan låna stadscyklar i Helsingfors, Esbo och Vanda.

Cykeln ombord

Du kan ta med din cykel i metron, närtåget och på Sveaborgsfärjan. Du får inte ta med cykeln på bussarna och spårvagnarna, eftersom det inte finns tillräckligt med utrymme för cyklar ombord.

Du får alltid ta med dig små barncyklar, hopfällbar cykel samt hjälpmedel för rörelsehindrade barn i alla trafikmedel.