Information till flyttare

Ny adress, nya rutter! Kollektivtrafiken är ett enkelt sätt att röra sig på huvudstadsregionen. Med hjälp av kollektivtrafiken kan du enkelt och förmånligt bekanta dig med regionen. På denna sida hittar du tips för att börja åka kollektivt.

Fick du en biljettkod per post? Läs anvisningar för hur du kan lösa in koden:

Tips för resan

HSL-appen

Via HSL-appen kan du köpa biljetter, söka den lämpligaste rutten och få aktuell information om trafikförändringar.

Reseplaneraren

Vart än du är på väg i Helsingforsregionen, visar Reseplaneraren de lämpligaste rutterna och vilken biljett du behöver.

Enkel- och dygnsbiljetter

Du kan köpa enkel- och dygnsbiljetter i automater och på försäljningsställen.

På hållplatsen och stationen

Köp din biljett i förväg. Om du vill stiga på bussen, ställ dig där chauffören kan se dig och vinka till chauffören så att hon eller han vet att du vill åka med.

Ombord på trafikmedlet

Ombord på trafikmedlet finns digitala skyltar där du kan följa din resa. Nästa hållplats ropas ut automatiskt på alla HRT:s trafikmedel. 

Behöver du hjälp?

Vår kundservice hjälper dig med allt runt din resa, bl.a. att välja rätt biljett.