Enkelbiljetter

För enstaka resor köp en enkelbiljett. Den gäller i 80-110 minuter, och med enkelbiljetten kan du byta från ett trafikmedel till ett annat under biljettens giltighetstid.

Tilläggsbiljett

Om du har en giltig periodbiljett kan du förmånligt utvidga ditt reseområde genom att köpa en tilläggsbiljett. Du betalar biljetten antingen med ditt HRT-kort eller via HSL-appen beroende på om du har köpt din periodbiljett med HRT-kortet eller via HSL-appen.