Kontaktlös betalning i testbruk

Vi har startat testa kontaktlös betalning på Sveaborg och i Västra hamnen. Du kan kontaktlöst köpa biljett till Sveaborgsfärjan vid färjekajen eller till spårvagnslinjerna 7 och 9 på hållplatsen Västra terminalen med bank- eller kreditkort. Under testfasen kan du inte byta till andra kollektivtrafikmedel med biljetten.

Kontaktlös betalning är ett snabbt, enkelt och tryggt sätt att betala din kolletktivtrafikresa. Du visar endast ditt betalkort för kortläsaren och stiger ombord.

Tips för kontaktlös betalning

Testning av kontaktlös betalning är en del av ett större förnyelseprojekt

  • Nu i början testas den kontaktlösa betalningen på Sveaborgsfärjan och på spårvagnslinjerna 7 och 9 till/från Västra hamnen.
  • Under ca ett halvt år samlar vi in respons från kunder samt testar hur de nya apparaterna och systemen fungerar.
  • I framtiden kan du betala kontaktlöst i alla våra trafikmedel. 
  • Före det får stationerna och kollektivtrafikmedlen nya kortläsare. De nya läsarna kommer att installeras under 2022 och 2023.
  • De nya kortläsarna är en del av ett pågående biljettprojekt. Syftet med projektet är förnya betalning av biljetter och resor så att biljetter sparas direkt på användarkonto, inte längre i HSL-appen eller på HRT-kortet. Läs mer