EU:s andra betaltjänstdirektiv - vad är det?

PSD2 är EU:s andra betaltjänstdirektiv som trädde i kraft i september 2019. Det nya direktivet påverkar användning av HSL-appen så att banken kan tillämpa stark kundautentisering vid köp. Syftet med direktivet är att minska risken för bedrägerier.

EU:s andra betaltjänstdirektiv reglerar alla digitala betalningar i EU-området. Alla mobila betalningar och betalningar på nätet kan kräva stark autentisering. På detta sätt kan banken säkerställa att det är just du som använder ditt betalkort.

Om tjänsten kräver stark autentisering är det alltid bankens beslut.

Vad betyder detta?

Din bank kan kräva att du starkt autentiserar dig bland annat i dessa fall:

  • när du köper en enkel-, dygns- eller periodbiljett
  • du lägger till ett nytt betalsätt eller uppgifterna om ett nytt betalkort
  • du gör ändringar i din fortlöpande beställning eller priset på din fortslöpande beställning eller fortlöpande sparbeställning ändras

Olika banker har olika metoder för stark autentisering: t.ex. kodappen eller inloggning till nätbank.

Betaltjänstdirektivet gäller inte de köp i HSL-appen som betalas med mobil betalning, dvs. i samband med telefonräkningen. Direktivet gäller inte heller betalkort som bevilljats utanför EU-området.