Fortlöpande beställningar av biljetter i HSL-appen

Den fortlöpande beställningen passar dig som åker kollektivt regelbundet och som vill att biljetten alltid är giltig.

Välj det lämpligaste alternativet

Mer information om fortlöpande beställningar

Läs mer om användarvillkoren här