Periodbiljetter till kampanjpris - kampanjvillkor

Kampanjvillkor

Dessa kampanjvillkor tillämpas från och med 17.8.2021 och de gäller under hela kampanjen dvs. fram till 15.9.2021.

När du laddar ner biljetten till kampanjpris, godkänner du samtidigt dessa kampanjvillkor och -priser. HRT som kampanjens arrangör reserverar sig rätten att utesluta dig från kampanjen om du bryter mot kampanjregler, HRT:s allmänna rese- och biljettvillkor eller mot användarvillkor för HSL-appen eller annars gör något som strider mot lag eller god sed. 

Arrangör

Kampanjen ordnas av Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), vars kontor ligger på adressen Semaforbron 6 A, Helsingfors, postadress: PB 100, 00077 HRT, FO-nummer: 2274586-3, tfn 09 4766 4000 (lsa)

Vad?

Under kampanjen säljer HRT 30-dagarsbiljetter för vuxna för alla zoner AB, BC, D, ABC, ABCD, BCD och CD med ca 50 procents rabatt. Om du är berättigad till studeranderabatt eller till rabatt för personer som fyllt 70 år, får du rabatt på 50% i stället för den vanliga 45 procenten.

Till vem? 

Du kan köpa biljetten till kampanjpris om din kundgrupp är vuxen, studerande eller person som fyllt 70 år och din hemkommun ligger i HRT-området eller i en granskommun. HRT-området och kranskommunerna består av följande kommuner: Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Sjundeå, Kyrkslätt, Sibbo, Kervo, Tusby, Hangö, Hausjärvi, Ingå, Högfors, Lojo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Borgå, Pukkila, Raseborg och Vichtis.

Du kan köpa följande biljetter till kampanjpris: 

  • Periodbiljett i HSL-appen som engångsköp (rabatten gäller 30-dagarsbiljett som köps och som börjar gälla under kampanjen
  • Fortlöpande sparbeställning i HSL-appen (biljetten kan köpas av kundgruppen ”vuxen” och du får rabatt på den 30-dagarsbiljett som börjar gälla under kampanjen)
  • Fortlöpande beställning i HSL-appen (biljetten kan köpas av kundgruppen ”vuxen” och ”personer som fyllt 70 år” och du får rabatt på den 30-dagarsbiljett som börjar gälla under kampanjen)
  • Periodbiljetter i form av fortlöpande beställning som arbetsgivaren köper via HRT-pendlingstjänsten
  •  

Olika sätt att köpa biljetter: 

  • HSL-appen
  • Via HRT-pendlingstjänst som baserar sig på HSL-appen 

Vad kostar biljetten? 

Rabatten är ca 50 procent av ordinarie vuxenbiljett. Om du är berättigad till studeranderabatt eller till rabatt för personer som fyllt 70 år, får du rabatt på 50 procent i stället för den vanliga 45 procenten.

Kampanjpriser för periodbiljetter, 30 dygn, rabatt på 50 %

Vuxen

Ordinarie pris

Kampanj-
pris

AB/BC/D

62,70

31,30

ABC/BCD

99,70

49,80

ABCD

142,70

71,30

CD

80,60

40,30

Studerande
70+

Ordinarie pris

Kampanj-
pris

AB/BC/D

34,50

31,30

ABC/BCD

54,80

49,80

ABCD

78,50

71,30

CD

44,30

40,30

Kampanjpriser för sparbeställningar, 30 dygn, rabatt på 50 %

Vuxen

Ordinarie pris

Kampanj-
pris

AB/BC/D

52,30

26,10

ABC/BCD

83,10

41,50

ABCD

118,90

59,40

CD

67,20

33,60

När? 

Kampanjen gäller 17.8.2021 kl. 00:01 – 15.9.2021 kl. 23:59. Du kan köpa 30-dagarsbiljetten till kampanjpris antingen i HSL-appen eller via HRT-pendlingstjänsten.

Övriga villkor

HRT:s allmänna rese- och biljettvillkor och användarvillkor för HSL-appen tillämpas 

HRT reserverar sig rätten att uppdatera och precisera kampanjvillkoren under kampanjen.

HRT reserverar sig rätten att annullera eller avbryta kampanjen om människor uppmanas undvika resandet i HRT-området, om HRT ska begränsa passagerarantalet på grund av coronaviruspandemin eller om situationen annars förutsätter det.