Kontaktuppgifter

Kundservice

Vår kundservice hjälper vid problem och ger rådgivning.

Företag

Vi erbjuder redskap och lösningar för smartare resor till och från arbetet.

HRT:s huvudkontor

Vår huvudkontor liggen i Östra Böle i Helsingfors på adressen Semaforbron 6 A. Mottagning av gäster är på andra våningen. 

Ledning

E-postadresser: förnamn.efternamn@hsl.fi

Verkställande direktör
Mika Nykänen

Assistent till VD
Irja Kivijärvi 

Resultatområden:

Förvaltning
Tjf. direktör Antti-Pekka Röntynen

Strategi
Direktör Sini Puntanen

Trafik
Direktör Johanna Wallin

Marknader
Direktör Mari Flink

Teknologi
Tjf. direktör Seppo Perkiö

Kommunikation
Direktör Päivi Alakuijala

Kommunikation

Jour som medias representant kan kontakta
040 163 2818

Kommunikationsspecialist
Sari Kotikangas, 045 657 5767

Kommunikationsspecialist
Tuija Ruoho, 0400 846 067

Kommunikationsspecialist 
Tapio Tolmunen, 050 3855 055

E-postadress: förnamn.efternamn@hsl.fi