HRT - Helsingforsregionens trafik

Helsingforsregionens trafik är en samkommun vars medlemskommuner är Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kervo, Sibbo, Tusby, Kyrkslätt och Sjundeå.

De bästa resorna gör vi tillsammans!

Vi utgör ryggraden för resandet och pulsen i Helsingforsregionen. Vår uppgift är att lämna en renare och bättre värld för nästa generation.  Eftersom resandet förändras, måste vi förnya oss och även förutse framtidens resor. Vi är en entusiastisk grupp som bygger världens bäst fungerande stadsregion.

.​ 

Beslutsfattande

HRT:s styrelse bevakar samkommunens intressen, ordnar dess administration och beslutar om verksamhetsprinciperna. Styrelsen fattar dessutom beslut om bl.a. taxor och tariffer, kollektivtrafikens serviceutbuds mängd och kvalitet på verksamhetsområdet samt om upphandling av trafik och trafikeringsavtal. Samkommunsstämman, till vilken medlemskommunerna utser sin representant, har den högsta beslutanderätten i HRT:s angelägenheter.

Anbudsförfarande

Se HRT:s aktuella anbudsförfaranden.

Information om HRT

Ta kontakt

Se kontaktuppgifterna till HRT:s organisation, ledning och kommunikation.