Ingen spårvagnstrafik till Västra Böle 25.6–22.7, ersättningsbuss 2X mellan Glaspalatset – Västra Böle – Böle station

Spårvagnarna 2 och 7 kör undantagsrutt från måndag 25.6 till 22.7. Under perioden finns det ingen spårvägstrafik mellan Böle station och Nordenskiöldsgatan, och ersättningsbuss 2X trafikerar den sträckan (Glaspalatset – Västra Böle – Böle station).

Orsaken till de ändrade trafikarrangemangen är banarbeten i området kring Idrottslunden som hindrar spårvägstrafik längs Nordenskiöldsgatan mellan Mannerheimvägen och Grejusgatan. 

Geofrafisk karta över Helsingfors spårvägslinjer och ersättningsbussarnas rutter 25.6-22.7.2018 (pdf)

Schematisk karta över Helsingfors spårvägslinjer och ersättningsbussarnas rutter 25.6-22.7.2018 (pdf)

Spårvagn 2 på undantagsrutt

Rutten för spårvagn 2 under perioden 25.6–22.7: Olympiaterminalen – Glaspalatset – Tölö – Idrottshuset – Paulus kyrka.

Spårvagn 2 följer sin vanliga rutt mellan Olympiaterminalen och Tölö torg. Från Tölö torg korsar spårvagn 2 Mannerheimvägen till Helsingegatan, och kör därifrån vidare via Idrottshuset till Sturegatan och den temporära ändhållplatsen vid Paulus kyrka i Vallgård.

Spårvagn 2 kör inte till följande hållplatser: Operan (Mannerheimvägen), Tölö hall, Folkpensionsanstalten, Aurora sjukhus, Djurgården, Löneboställsporten, Magistratstorget.

Spårvagn 7 på undantagsrutt

Rutten för spårvagn 7 under perioden 25.6–22.7: Västra terminalen – Kampen – Järnvägsstation – Kronohagen – Sörnäs – Böle station.

Spårvagn 7 följer sin vanliga rutt mellan Västra terminalen och Östra Böle, men linjens ändhållplats flyttar temporärt till Böle station. Spårvagnen följer sin vanliga rutt i riktning mot Böle station. Men från Böle station fortsätter spårvagnen ändå tillbaka till Stinsgatan i Östra Böle, och därifrån vidare via Banmästargatan tillbaka till sin vanliga rutt.

Spårvagn 7 kör inte till följande hållplatser: Kyllikkiporten, Magistratstorget, Böle station (H0611 öster om Bangårdsvägen), Mässcentrum (H0613 söder om Bangårdsvägen), Klockbron (H0615 väster om Bangårdsvägen).

Ersättningsbuss 2X

Rutten för ersättningsbuss 2X under perioden 25.6–22.7: Glaspalatset – Mannerheimvägen – Västra Böle – Böle station.

Det bästa stället att stiga på buss 2X i centrum är vid Glaspalatsets hållplats på Mannerheimvägen framför Sokos (H1903). Därifrån kör bussen rakt längs Mannerheimvägen till Nordenskiöldsgatan och vidare längs rutten för spårvagnarna 2 och 7 via Västra Böle till Böle bro.

När buss 2X anländer till Böle station stannar den vid hållplatsen på Stinsgatan. Bussens avgångshållplats från Böle station i riktning mot Glaspalatset ligger vid Bangårdsvägen. Det är samma hållplats som spårvagn 7 vanligen har när den kör i riktning mot Västra Böle (H0620).

Buss 2X stannar på de hållplatser vid Mannerheimvägen, Nordenskiöldsgatan och Lokvägen som finns längs rutten. I Västra Böle stannar buss 2X vid spårvagnshållplatserna. Närmare information om busslinjens hållplatser finns nedan.

Spårvagnsbiljetterna duger i spårvagnarnas ersättningsbussar, och en person med giltig biljett kan även stiga på via mittdörren.

Hållplatserna för buss 2X:

Posthuset

I centrum har busslinjen 2X sin avgångs- och ändhållplats på södra sidan av Postgatan. Därifrån fortsätter bussen till Stationsplatsen och via Brunnsgatan till Mannerheimvägen.

Glaspalatset (bara i riktning mot Böle station)

Busshållplatsen ligger vid Mannerheimvägen framför Sokos (H1903).

Nationalmuseet

Buss 2X stannar vid hållplatserna (H1906 och H1907) som finns på Mannerheimvägen.

Hesperiaparken

Buss 2X stannar vid busshållplatserna (H1908 och H1911) som ligger på Mannerheimvägen. När bussen kör mot Böle station är det den av två hållplatser som ligger längre norrut.

Operan (bara i riktning mot Böle station)

Buss 2X stannar på den busshållplats (H1999) intill Operan spårvagnshållplats på Mannerheimvägen som vanligen används av långfärdsbussarna.

Tölö sporthall (ersätter spårvagnshållplatsen vid Tölö hall)

Buss 2X stannar vid de hållplatser (H1913 och H1914) som ligger på Mannerheimvägen. När bussen kör mot Böle station är det den av två hållplatser som ligger längre söderut.

Ishallen (ersätter spårvagnshållplatsen vid Folkpensionsanstalten)

Buss 2X i riktning mot Böle station stannar vid hållplatsen H2069 på Nordenskiöldsgatan.*
OBS! Hållplats i riktning mot Glaspalatset (H2070) på Nordenskiöldsgatan är indragen på grund av gatuarbeten.

Aurora sjukhus

Buss 2X stannar på de hållplatser (H2072 och H2073) som ligger vid Nordenskiöldsgatan.

Djurgården

När bussen kör i riktning mot Glaspalatset stannar den vid den hållplats (H2074) som ligger vid Nordenskiöldsgatan.
OBS! Hållplatsen som ligger på Lokvägen i riktning mot Böle station är indragen på grund av gatuarbeten.

Löneställsporten

Buss 2X stannar i båda riktningarna på de hållplatser som spårvagn 2 använder.

Magistratstorget

Buss 2X stannar i båda riktningarna på de avgångshållplatser som spårvagn 2 och 7 använder.

Kyllikkiporten

Buss 2X stannar i båda riktningarna på de hållplatser som spårvagn 7 använder.

Böle station

När buss 2X kör i riktning mot Böle station stannar den på den hållplats (H2164) som ligger vid Stinsgatan vid Böle station.

Bussen avgår i riktning mot Glaspalatset från den hållplats (H0620) vid Bangårdsgatan som spårvagn 7 vanligen använder.