Linjerna 2 och 7 på undantagsrutt i Böle 3.6—11.8

Spårvagnarna 2 och 7 börjar köra avvikande rutt måndagen den 3 juni och den gäller fram till slutet av sommartrafiken dvs. söndagen den 11 augusti. Då kör linje 2 till Granvägen och linje 7 till Östra Böle. På sträckan mellan Folkpensionsanstalten till Böle ersätts spårvagnen med buss 2X. Samtidigt får linje 3 en ny tidtabell.

Undantagsrutten beror på arbeten vid den nya kollektivtrafikterminalen som öppnas på Böle station. På grund av arbetena kan spårvagnarna inte köra på Bölebron. Det blir förändringar på nytt i slutet av juni 29.7. Om förändringarna meddelas senare.

Raitiolinjat 2 ja 7 poikkeusreitillä Pasilassa 3.6.-11.8., puuttuvaa osuutta korvaa bussi 2X.


Länk till större karta:
Karta över spårvagnslinjerna 3.6-28.7

 

Undantagsrutten för spårvagnslinje 2

Rutten för linje 2 som gäller 3.6-11.8: Olympiaterminalen – Glaspalatset – Tölö - Mejlans

Linje 2 kör som vanligt till Folkpensionsanstalten och fortsätter sedan till Granvägen. Det innebär att linjen inte trafikerar från Folkpensionsanstalten till Västra Böle.

Linjen trafikerar inte följande hållplatser: Aurora sjukhus, Djurholmen, Löneboställsporten och Magistratstorget.

 

Undantagsrutten för spårvagnslinje 7

Rutten för linje 7 som gäller 3.6-28.7: Västra terminalen – Kampen – Järnvägstorget – Kronohagen – Berghäll – Östra Böle.

Linje 7 kör som vanligt till Böle station men kör sedan tillbaka mot centrum via Stinsgatan. Linjen trafikerar inte sträckan från Böle station till Västra Böle.

Linjen trafikerar inte följande hållplatser: Kyllikkiporten, Magistratstorget, Böle station (H0611), Mässcentrum (H0613), Klockbron (H0615).

 

Ersättningsbuss 2X

Rutten för ersättningsbuss 2X mellan 3.6-11.8: Glaspalatset – Mannerheimvägen – Västra Böle – Böle station

Den bästa hållplatsen för att byta till buss 2X är hållplatsen Glaspalatset på Mannerheimvägen framför Sokos (H1903). Ersättningsbussen kör direkt på Mannerheimvägen till Nordenskiöldsgatan och fortsätter sedan rutten för linjerna 2 och 7 till Västra Böle och till Böle station.

Ersättningsbuss 2X stannar vid hållplatsen Böle station på Stinsgatan. Som avgångshållplatsen i riktning mot Glaspalatset använder bussen avgångshållplatsen för linje 7 H0620.

Om du sta ta dig till Böle, lönar det sig att stiga på ersättningsbuss 2X redan i centrum eller byta från spårvagn till buss vid hållplatsen Operan. Buss 2X stannar vid busshållplatsen H1919 som vanligtvis används av fjärrtrafikens bussar.

Om du vill resa från Böle i riktning mot Tölö lönar det sig att byta från ersättningsbuss till spårvagn 2 vid hållplatsen Tölö sporthall som ligger på kort gångavstånd från spårvagnshållplatsen.

Linje 2X stannar vid busshållplatserna på Mannerheimvägen, Nordenskiöldsgatan och Lokvägen. i Västra Böle använder linjen spårvagnshållplatserna. Linjens hållplatser visas nedan.

Den som har en giltig biljett kan också stiga på genom mittdörren.

 

Hållplatser som ersättningsbuss 2X använder

Posthuset
Linjens avgångs- och ändhållplats är hållplatsen Posthuset H2038. (länk till Reseplaneraren)

Glaspalatset (endast i riktning mot Böle)
Busshållplatsen ligger på Mannerheimvägen framför Sokos (H1903). (länk till Reseplaneraren)

Nationalmuseum
Busshållplatserna H1906 (länk) och H1907 (länk) på Mannerheimvägen.

Hesperiaparken
Busshållplatserna H1908 (länk) och H1911 (länk) på Mannerheimvägen . Hållplatsen i riktning mot Böle station är den som ligger mest mot norr.

Operan (endast i riktning mot Böle station)
Ersättningsbussen stannar vid hållplatsen H1999  (länk), som vanligtvis används av fjärrtrafiken och som ligger vid spårvagnshållplatserna.

Tölö sporthall (ersätter spårvagnshållplatsen Tölö hall)
Busshållplatserna H1913 (länk) och H1914 (länk) på Mannerheimvägen. I riktning mot Böle station är hållplatsen den som ligger mer söder.

Ishallen (ersätter spårvagnshållplatsen Folkpensionsanstalten)
Hållplatserna Ishallen H2069 (länk) och H2070 (länk) som ligger på Nordenskiöldsgatan.

Aurora sjukhus
Busshållplatserna H2072 (länk) och H2073 (länk) som ligger på Nordenskiöldsgatan.

Djurgården
Busshållplats H2109 (länk) som ligger på Lokvägen i riktning mot Böle station och busshållplats H2074 (länk) som ligger på Nordenskiöldsgatan i riktning mot Glaspalatset.

Löneboställsporten
Bussen stannar i båda riktningar vid hållplatserna H0603 (länk) och H0604 (länk) som spårvagnslinje 2 använder.

Magistratsporten
Bussen stannar i båda riktningar vid hållplatserna H0605 (länk) och H0606 (länk) som spårvagnslinjerna 2 och 7 använder.

Kyllikkiporten
Bussen stannar i båda riktningar vid hållplatserna H0607 (länk) och H0608 (länk) som spårvagnslinje 7 använder.

Böle station
Bussen stannar i riktning mot Böle station vid hållplatsen Böle station H2164 (länk) på Stinsgatan.
Bussen avgår i riktning mot Glaspalatset från hållplatsen Böle station H0620 (länk) som vanligtvis används av spårvagnslinje 7.