Närbuss 701 tillbaka till sin egen rutt i Vik 9.3

Närbuss 701 börjar köra längs sin ordinarie rutt måndag 9.3. Linjen kör åt båda hållen via Viksporten. Linjen kommer inte i fortsättningen använda hållplatsen H3075 på Viksvägen.

Linjen har haft undantagsrutt sedan juli 2019 p.g.a. gatubygge.

Ruttkarta för närbuss 701 (Vik – Rönnbacka – Malm – Skomakarböle – Brobacka) hittar man i Reseplaneraren. Tidtabellen finns i Reseplaneraren och i tidtabeller i utskrivbar form.

Kartta lähibussin 701 reitistä Viikissä 9.3. alkaen

Närbusslinjerna är planerade i synnerhet med tanke på seniorer och rörelsehindrade, men alla kan använda dem. De har små bussar med lågt golv. Närbussarna har märkta hållplatser, men på smågator stannar de vid behov även på andra ställen, då trafikregler och -säkerheten tillåter. Mer information om närbussarna: hsl.fi/sv/närbuss