Spårvagnslinjerna 6 och 7 återgår till Tavastvägen 14.12

Spårvagnslinjerna 6 och 7 återgår att trafikera Tavastvägen måndagen 14.12.2020. Också de nya hållplatserna mellan Sörnäs och Hagnäs tas i bruk. I och med ruttförändringen kör spårvagnarna inte länge via Sturegatan.

När Tavastvägen öppnas för spårvagnstrafiken tas även nya spårvagnshållplatser i bruk. En del av hållplatserna har flyttats till nytt läge.

Sörnäs spårvagnshållplats i riktning mot Hagnäs flyttas till nytt läge söder om Helsingegatan.Vid denna hållplats stannar linjerna 6 och 7 i riktning mot Hagnäs. Det innebär att det i fortsättningen finns tre spårvagnshållplatser vid Sörnäs metrostation och från dessa hållplatser finns det spårvagnstrafik till olika riktningar.

Hållplats Göksgränd i riktning mot Hagnäs har dragits in. I riktning mot Sörnäs tas en ny hållplats Fågelvik i bruk som ligger vid Tavastvägen 15. De nya hållplatserna Aspnäs tas i bruk mellan Sörnäs och Hagnäs 

Kuva: Raitiovaunupysäkit ja bussit pysäkit Hämeentiellä 14.12. alkaen

När spårvagnslinjerna 6 och 7 börjar köra som vanligt via Sörnäs, trafikerar spårvagnarna inte längre Sturegatan. Från och med 14.12 finns det ingen spårvagnstrafik på hållplatserna Roinevägen (H0263, H0264) och Borgågatan (H0261, H0262). Busslinje 51 börjar stanna vid hållplatsen Borgågatan (H0261) och samtidigt dras hållplatsen Sturegatan (H2153) in.

Förändringar per linje

Förändringarna på linjerna 6/6T

Linjen trafikerar inte längre sträckan Pauluskyrkan - Berghäll - Hagnäs. Linjerna kör i fortsättningen direkt från Pauluskyrkan till Hagnäs längs Tavastvägen.

Förändringarna på linje 7

Spårvagnen trafikerar inte längre sträckan Roinevägen - Berghäll - Hagnäs. Linjen kör via Backasgatan och Tavastvägen till Hagnäs.

Spårvagnslinjerna fr.o.m. 14.12.2020

Länk till ruttkartan

 

Kuva: Ratikka linja 14.12.2020 alkaen. Tiedot myös Reittioppaassa.