Hållplatsen Apollogatan i Främre Tölö flyttas 2.3

Hållplatsen Apollogatan (H1308) på Runebergsgatan i Främre Tölö flyttas på tisdag 2.3 cirka 150 meter framåt i körriktningen (till andra sidan av Caloniusgatans korsning). Linjer 14, 18, 18N, 37, 39, 39N, 41, 42, 69, 70 och 108N mot Kampen använder hållplatsen. Arrangemanget görs på grund av gatuarbeten på Caloniusgatan.

Hållplatsen Apollogatan (H1308) på Runebergsgatan i Främre Tölö flyttas på tisdag 2.3 cirka 150 meter framåt i körriktningen (till andra sidan av Caloniusgatans korsning). Linjer 14, 18, 18N, 37, 39, 39N, 41, 42, 69, 70 och 108N mot Kampen använder hållplatsen. Arrangemanget är tillfälligt och görs på grund av gatuarbeten på Caloniusgatan

Det omfattande projektet heter Kasin katutyöt (”Åttans gatuarbeten”). I Tölö grundrenoveras delar av Caloniusgatan, Runebergsgatan och i Berghäll delar av Helsingegatan. Länk till HRT:s meddelande om projektets inverkan i synnerhet på spårtrafiken senare på våren och sommaren. Länk till projektets nätplats (till stor del på finska, länken leder utanför denna nätplats)

Kartta siirtyvästä pysäkistä