Förändringar i spårvagnsrutter i Berghäll, Åshöjden och i Tölö fr.o.m. 17.5.2021

Gatuarbeten som görs på Helsingegatan orsakar förändringar i spårvagnstrafiken från och med måndagen den 17 maj. Gaturenovering av Helsingegatan, Caloniusgatan och Runebergsgatan påverkar spårvagnsrutter i Berghäll och Tölö. Projektet startade 11.1.2021 och det blir klart under våren 2023.

Gatuarbeten på Helsingegatan påverkar spårvagnstrafiken i Berghäll och Tölö fr.o.m. 17.5.2021. Den gamla vattenledningen och annan kommunalteknik under jorden byts ut.

Mer information om projektet som heter "Åttans gatuarbeten" (fi. Kasin katutyöt) finns på webbplatsen: www.kasinkatutyot.fi (till stor del på finska, länken leder utanför denna nätplats).

Nedan visas förändringarna i spårvagnstrafiken som gäller fram till september 2021. Det sker också förändringar i busslinjerna 51 och 70 som trafikerar Helsingegatan. Vi informerar om dessa när planerna preciseras. De avvikande rutterna finns i Reseplaneraren ca 4 veckor innan de börjar gälla.

Förändringar per linje 17.5-11.7
Förändringar per linje 12.7-29.8
Förändringar per linje 30.8-3.10
Andra avvikelser i spårvägstrafiken sommaren 2021

Förändringar per linje 17.5 - 11.7

Gatuarbeten påverkar först trafiken vid korsningen av Karlsgatan och Helsingegatan. På grund av arbetena finns det inte en direkt spårvagnsförbindelse från Operan till Sörnäs. Berghäll och Aleksis Kivis gata kan inte trafikeras med spårvagnar. Länk till ett noggrannare meddelande om första fasens arrangemang 17.5 -11.7.

Avvikelserna per linje:

  • Linje 1 kör från Hattulavägen till Idrottshuset via Sturegatan. Spårvagnen trafikerar inte sträckan Backasgatan-Idrottshuset (via Sörnäs). 
  • Linje 8 kör från Pauluskyrkan till Idrottshuset via Sturegatan. Sträckan mellan Tavastvägen-Sörnäs trafikeras inte.

Från Hagnäs kan man ta sig mot Operan med busslinje 502 som trafikerar t.ex. till Tölö sporthall och Mejlans.

  • Linje 3 kör från Studenthuset till Idrottshuset via Operan. Linjen trafikerar inte sträckan Studenthuset-Idrottshuset (via Hagnäs). Man kan ta sig till Berghäll från Hagnäs med buss 51 och till Alphyddan med buss 23.
  • Linje 9 kör från Hagnäs till Andra linjen. Linjen trafikerar inte Berghäll, Alphyddan och Böle. Som en ersättande förbindelse från Böle till Aleksis Kivis gata fungerar stomlinjerna 500 och 510. De skall tillbaka till egen rutt längs Aleksis Kivis gata äver västerut på fredag 14.5. Länk till ett skilt meddelande.

Poikkeusreittikartta 17.5.-12.7.

Förändringarna per linje 12.7 - 29.8

Från och med juli görs gatuarbeten på Helsingegatan väster om Idrottshuset. Mellan Operan och Karlsgatan samt Idrottshuset och Djurgården finns ingen spårvagnstrafik. Spårvagnarna 1, 3 och 8 kan inte trafikera ordinarie rutt och trafiken på Helsingegatan ersätts med buss 8X. Linje 9 återgår till ordinarie rutt.

Avvikelserna per linje:

  • Linje 1 kör från Helsingegatan via Berghäll, Hagnäs och Järnvägsstationen till Studenthuset. Sträckan Idrottshuset-Glaspalatset via Tölö trafikeras inte.
  • Linje 3 kör från Hagnäs till Andra linjen. Sträckan Hagnäs-Berghäll-Alphyddan-Mejlans trafikeras inte. 
  • Linje 8 kör från Operan längs Mannerheimvägen till Granvägen. Ersättningsbuss 8X kör från Operan (Tallbacken) längs Helsingegatan via Sörnäs till Arabiastranden.

Buss 23 från Böle till Alphyddan samt spårvagn 9 på Aleksis Kivis gata och stomlinjerna 500 och 510.

Poikkeusreitit 12.7-29.8.

 

Förändringarna per linje 30.8 - 3.10

I september flyttas gatuarbetena på Helsingegatan till sträckan mellan Idrottshuset och Mannerheimvägen. Förändringarna gäller då linjerna 1 och 8. Linje 3 kan börja trafikera den ordinarie rutten.

Avvikelserna per linje:

  • Linje 1 fortsätter att trafikera den avvikande rutten via Järnvägsstationen, Hagnäs och Berghäll.
  • Linje 8 trafikerar sträckan Busholmen-Operan. Ersättningsbuss 8X Operan (Tallbacken) - Sörnäs - Arabiastranden fortsätter att trafikera.

Avvikelserna som orsakas av Åttans gatuarbeten/Kasin katutyöt slutar 3.10.

Poikkeusreittikartta 30.8. alkaen

Andra avvikelser i spårvägstrafiken sommaren 2021

Också andra arbeten orsakar avvikelser i spårvägstrafiken:

Linje 2 har undantagsrutt 7.6. – 11.7.
Byggarbeten av Ilmala spårväg flyttar linje 2 till avvikande rutt. Linjen körs från Operan via Idrottshuset och Sturegatan till Paulus kyrka. Ersättande buss 2X på rutten Posthuset – Operan – Böle. Länk till skilt meddelande.

Linje 4 har undantagsrutt 26.7 – 15.8
Bland annat ett broarbete på Paciusgatan orsakar en avvikande rutt för linje 4. Linjen körs till Lillhoplax i stället för Munksnäs. Ersättande buss 4X Operan (Tallbacken) – Tölö tull – Munksnäs.

Även andra arbeten med gator och skenor är att vänta. Dessa orsakar mindre avvikelser. Om alla avvikelser publiceras noggrannare meddelanden närmare tidpunkten.