Förändringar i spårvagnsrutter i Berghäll, Åshöjden och i Tölö fr.o.m. 17.5.2021

Gatuarbeten som görs på Helsingegatan orsakar förändringar i spårvagnstrafiken från och med måndagen den 17 maj. Gaturenovering av Helsingegatan, Caloniusgatan och Runebergsgatan påverkar spårvagnsrutter i Berghäll och Tölö. Projektet startade 11.1.2021 och det blir klart under våren 2023.

Gatuarbeten på Helsingegatan påverkar spårvagnstrafiken i Berghäll och Tölö fr.o.m. 17.5.2021. Den gamla vattenledningen och annan kommunalteknik  under jorden byts ut.

Mer information om projektet finns på webbplatsen: www.kasinkatutyot.fi

Nedan visas förändringarna i spårvagnstrafiken som gäller fram till september 2021. Det sker också förändringar i busslinjerna 51 och 70 som trafikerar Helsingegatan. Vi informerar om dessa när planerna preciseras. De avvikande rutterna finns i Reseplaneraren ca 4 veckor innan de börjar gälla.

Förändringar per linje 17.5 - 11.7

Gatuarbeten påverkar först trafiken vid korsningen av Karlsgatan och Helsingegatan. På grund av arbetena finns det inte en direkt spårvagnsförbindelse från Operan till Sörnäs. Berghäll och Aleksis Kivis gata kan inte trafikeras med spårvagnar.

Avvikelserna per linje:

  • Linje 1 kör från Hattulavägen till Idrottshuset via Sturegatan. Spårvagnen trafikerar inte sträckan Backasgatan-Idrottshuset (via Sörnäs). 
  • Linje 8 kör från Pauluskyrkan till Idrottshuset via Sturegatan. Sträckan mellan Tavastvägen-Sörnäs trafikeras inte.

Från Hagnäs kan man ta sig mot Operan med busslinje 502 som trafikerar t.ex. Tölöl sporthall och Mejlans.

  • Linje 3 kör från Studenthuset till Idrottshuset via Operan. Linjen trafikerar inte sträckan Studenthuset-Idrottshuset (via Hagnäs). Man kan ta sig till Berghäll från Hagnäs med buss 51 och till Alphyddan med buss 23.
  • Linje 9 kör från Hagnäs till Andra linjen. Linjen trafikerar inte Berghäll, Alphyddan och Böle. Som ersättande linjer är stomlinjerna 500 och 510 som kör längs Aleksis Kivis gata.

Poikkeusreittikartta 17.5.-12.7.

Förändringarna per linje 12.7 - 29.8

Från och med juli görs gatuarbeten på Helsingegatan väster om Idrottshuset. Mellan Operan och Karlsgatan samt Idrottshuset och Djurgården finns ingen spårvagnstrafik. Spårvagnarna 1, 3 och 8 kan inte trafikera ordinarie rutt och trafiken på Helsingegatan ersätts med buss 8X. Linje 9 återgår till ordinarie rutt.

Avvikelserna per linje:

  • Linje 1 kör från Helsingegatan via Berghäll, Hagnäs och Järnvägsstationen till Studenthuset. Sträckan Idrottshuset-Glaspalatset via Tölö trafikeras inte.
  • Linje 3 kör från Hagnäs till Andra linjen. Sträckan Hagnäs-Berghäll-Alphyddan-Mejlans trafikeras inte. 
  • Linje 8 kör från Operan längs Mannerheimvägen till Granvägen. Ersättningsbuss 8X kör från Operan längs Helsingegatan via Sörnäs till Arabiastranden.

Buss 23 från Böle till Alphyddan samt spårvagn 9 på Aleksis Kivis gata och stomlinjerna 500 och 510.

Poikkeusreitit 12.7-29.8.

 

Förändringarna i spårvagnstrafiken fr.o.m. 30.8 - (beräknas gälla fram till september)

I september flyttas gatuarbetena på Helsingegatan till sträckan mellan Idrottshuset och Mannerheimvägen. Förändringarna gäller då linjerna 1 och 8. Linje 3 kan börja trafikera den ordinarie rutten.

Avvikelserna per linje:

  • Linje 1 fortsätter att trafikera den avvikande rutten via Järnvägsstationen, Hagnäs och Berghäll.
  • Linje 8 trafikerar sträckan Busholmen-Operan. Ersättningsbuss 8X Operan -Sörnäs - Arabiastranden fortsätter att trafikera.

Det är ännu inte klart när dessa avvikande rutter slutar att gälla men det beräknas att arbetena är klara i slutet av septermber.

Poikkeusreittikartta 30.8. alkaen