Spårlinjernas 6, 7 och 9 rutter ändras 6.4 och 3.5

Två nya spårförbindelser blir färdiga våren 2021. Spårvägslinje 6 fortsätter längs Docksgatans nya bana till Eirastranden 6.4. Linje 6T slutar. Linje 9 fortsätter längs Atlantgatan till Västra terminalen 3.5. Linje 7 har undantagsrutt 6.4 – 2.5 och trafiken till Västra terminalen ersätts med buss 7X

Ändringar 6.4.
Linje 6 fortsätter till Eirastranden
Linje 6T slutar
Linje 7 på undantagsrutt till Sandviken 6.4 – 2.5
Ersättande buss 7X 6.4 – 2.5
Alla spårvagslinjer får nya tidtabeller 6.4

Ändringar 3.5
Linje 9 fortsätter längs Atlantgatan till Västra terminalen
Linje 7 tillbaka till egen rutt
Tidtabeller för linjer 6, 7, 8 och 9 ändras 3.5

Kartor

Ändringar 6.4

Linje 6 fortsätter till Eirastranden

Linje 6 fortsätter fr.o.m. tisdag 6.4 från Sandvikstorget längs Docksgatans nya bana till Eirastranden. Nya hållplatser är Dockskvären (H0830/H0831), Munkholmen (H0828/H0829) och Eirastranden (H0827/H0826).

För linje 6 uteblir hållplatser längs Sandvikens länk Sandviksgatan (H0810), Kalevagatan (H0812), ändhållplatsen Sandviken (H0811) och Repslagagaregatan (H0809).

Linje 6T slutar

Linje 6T till Västra terminalen slutar. Utöver ovannämnda hållplatser längs Sandvikens länk uteblir hållplatserna Uppropskontoret (H0297/H0296), Västra terminalen 1 (H0236/H0235) och ändhållplatsen Västra terminalen 2 (H0237/H0238)

Under tiden 6.4 – 2.5 kommer man till Västra terminalen med ersättande buss 7X.
Fr.o.m. 3.5 kör linjerna 7 och 9 till Västra terminalen.
Även busslinje 22 från Drumsö via Gräsviken och Sandviken till Rödbergen erbjuder ersättande förbindelser (länk till Reseplaneraren)

Linje 7 på undantagsrutt till Sandviken 6.4 – 2.5

Vid Västra terminalen görs arbeten med gator och skenor. Dessa förbereder ibruktagning av Atlantgatans bana och nya Atlantbron 3.5.

Linje 7 kör längs Bulevarden till Sandviken. Linjer använder hållplatserna Studenthuset, längs Bulevarden och Sandvikens länk.

Hållplatserna i Kampen, på Gräsviksgatan och Stillahavsgatan uteblir tillfälligt för linje 7. Ersättande service ända till Uppropskontoret ger linje 9 (länk till Reseplaneraren).

Ersättande buss 7X 6.4 – 2.5

Som ersättande förbindelse till Västra terminalen under tiden 6.4 – 2.5 fungerar buss 7X (Sandviken – Gräsviken (M) – Utterhällen – Västra terminalen 2 och 1). Linjen har bytesförbindelse till linje 7 men också till metron och spårlinjer 8 och 9.

Alla spårvagslinjer får nya tidtabeller 6.4

Tidtabeller på alla spårlinjer byts i samband med ändringarna. Nya rutter och tidtabeller syns i Reseplaneraren fr.o.m. 8.3


Ändringar 3.5

Linje 9 fortsätter längs Atlantgatan till Västra terminalen

Linje 9 fortsätter måndag 3.5. från Utterhållen längs Atlantgatan och nya Atlantbron till Västra terminalen 2. Nya hållplatser på Atlantgatan är Uttergatan (H0832/H0833) och Kanariegatan (H0344/H0343). Ändhållplatsen vid Västra terminalen 2 är H0239 och avgångshållplats H0238.

Linjer 7 och 9 byter linjetecken vid Västra terminalen. En vagn som kommer från centrum på linje 7 fortsätter efter tidsutjämning som linje 9 via Utterhällen till Böle, och tvärtom. Arrangemanget är i kraft tills vändslingan som planerats vid Bunkern är färdig.

Det lönar sig att från Västra terminalen ta en spårvagn åt någondera riktning, 7 eller 9. Båda åker via bl.a. Kampen till Järnvägsstationen.

Gamla ändhållplatsen Utterhällen (H0295/H0294) uteblir för linje 9.

Linje 7 tillbaka till egen rutt

Linje 7 skall tillbaka till egen rutt via Kampen och Stillahavsgatan till Västra terminalen.

Hållplatserna längs undantagsrutten (Studenthuset, längs Bulevarden och i Sandviken) uteblir.

I forsättningen ger linjerna 6 till Sandvikstorget, 7 och 9 till Västra länken samt buss 22 längs Sandvikskajen ersättande förbindelser till Sandviken.

Tidtabeller för linjer 6, 7, 8 och 9 ändras 3.5

3.5 ändras tidtabeller för spårlinjer 6, 7, 8 och 9.
Nya rutter och tidtabeller finns i Reseplaneraren fr.o.m. 4.4

Kartor

Linje 6 Eirastranden - Arabia fr.o.m. 6.4:

Karta över nya rutten för linje 6

öppna en större karta i pdf-format

Avvikande rutt för linje 7 samt ersättande buss 7X 6.4 – 2.5:

kartta linjan seitsemän poikkeusreitistä ja korvaavasta bussista 7X alkaen kuudes huhtikuuta ja päättyen toinen toukokuuta

öppna en större karta i pdf-format

Linjerna 7 och 9 fr.o.m. 3.5:

Karta över linjerna 7 och 9 fr.o.m. 3.5

öppna en större karta i pdf-format