A-tågstrafiken börjar cirka kl 17 med glesare trafik

A-tågstrafiken har varit inställd på tisdag eftermiddag p.g.a. svåra väderförhållanden. Från cirka kl 17 körs A-tågen glesare än vanligt till ca 18.30. Vartannat tåg ställs in och turintervallen är då 20 minuter.

9.3 kl 17.15

A-tågstrafiken har varit inställd på tisdag eftermiddag p.g.a. svåra väderförhållanden. Från cirka kl 17 körs A-tågen glesare än vanligt till ca 18.30. Vartannat tåg ställs in och turintervallen är då 20 minuter.

Från Helsingfors körs till kl 18.15 tågen med avgångsminuter -03, -23 ja -43

Från Alberga körs tågen till kl. 18.40 med avgångsminuter -06, -26 ja -46

Efter detta strävar man till normal trafik.