Linje 214 har avvikande rutt i Sveins 24-26.5.

Linje 214 har avvikande rutt i Esbo Sveins 24-26.5. på grund av ett vattenförsörjningsarbete på Sveinsgatan. Bussarna kör omväg Grankärrsvägen – Dalgångsvägen – Dalsviksvägen.

Linje 214 har avvikande rutt i Esbo Sveins 24-26.5. på grund av ett vattenförsörjningsarbete på Sveinsgatan.

Bussarna kör omväg Grankärrsvägen – Dalgångsvägen – Dalsviksvägen.

Ur bruk blir hållplatserna Sveins (E1456/E1458) och Jupperin koulu (E1457). Hållplatsen Jupperin koulu mot Alberga (E1459) är redan ur bruk uppskattningsvis till slutet av maj (länk till ett skilt meddelande)

Bussarna använder hållplatser längs undantagsrutten: Fjärde villavägen (E1461) mot Jupper och Dalsvikplatsen (E1449) mot Alberga.

Avvikande rutten träder i kraft på måndag 24.5 ca kl. 7 och slutar på onsdag 26.5 ca kl. 19. Reseplaneraren visar dock avvikande rutten hela trafikdygnen.

kartta linjan 214 kiertoreitistä Veinissä