Förändringar i avvikande rutter för spårvagnslinjerna 1, 3 och 8 fr.o.m. 12.7 Ersättningsbuss 8X börjar trafikera mellan Operan och Arabia. Spårvagnslinjerna 2 och 9 återgår till ordinarie rutt.

Den nästa fasen av gatuarbeten på Helsingegatan börjar på måndag 12.7. Spårvagnslinjerna återgår till Björnparken men trafikerar inte mellan Operan och Helsingfors Idrottshus samt i Alphyddan. Linje 1 börjar köra lång undantagsrutt via Hagnäs och Björnparken. Linje 3 körs till Linjerna och linje 8 från Operan till Mejlans längs Mannerheimvägen. Ersättningsbuss 8X börjar köra från Operan via Sörnäs till Arabia. Den avgår från Tallbackafältet vid Operan. Spårvagnslinjerna 2 och 9 återgår till ordinarie rutt, och ersättningsbuss 2X slutar trafikera.

Den nästa fasen av gatuarbeten på Helsingegatan börjar på måndag 12.7. - Spårvagnslinjerna återgår till Björnparken men trafikerar inte mellan Operan och Helsingfors Idrottshus samt i Alphyddan. Linje 1 börjar köra lång undantagsrutt via Hagnäs och Björnparken. Linje 3 körs till Linjerna och linje 8 från Operan till Mejlans längs Mannerheimvägen. Ersättningsbuss 8X börjar köra från Operan via Sörnäs till Arabia. Den avgår från Tallbackafältet vid Operan. Spårvagnslinjerna 2 och 9 återgår till ordinarie rutt, och ersättningsbuss 2X slutar trafikera. Spårvagnarna slutar trafikera regelbundet på Sturegatan.

Rutterna ändras följande gång 30.8 när följande arbetsfas börjar. Alla linjer återgår till egna rutter senast 3.10.

Nedan presenteras avvikelser i spårvagnstrafiken som orsakas av Åttans gatuarbeten (fi. Kasin katutyöt) 12.7 – 29.8. De avvikelser som träder i kraft 12.7 hittar du redan i Reseplanerare.

Linje 1 på avvikande rutt via Hagnäs
Linje 2 återgår till ordinarie rutt och ersättningsbuss 2X slutar trafikera
Linje 3 kör mellan Olympiaterminalen – Linjerna
Linje 8 kör sträckan Busholmen – Operan – Mejlans
Ersättningsbuss 8X kör sträckan Operan (Tallbacken) – Sörnäs – Arabia
Hållplatserna för ersättningsbuss 8X
Linje 9 återgår till ordinarie rutt
Ersättande förbindelser
Ersättande förbindelser från Borgbacken
Förändringar i tidtabellerna för linjerna 1, 2, 3, 6, 7, 8 och 9
Även buss 51 på avvikande rutt
Avvikande rutter senare på sommaren
Avvikelser som orsakas av Åttans gatuarbeten 30.8 – 3.10
Linje 4 på avvikande rutt 26.7 – 15.8
Projektet Åttans gatuarbeten
Kartor

Linje 1 på avvikande rutt via Hagnäs

Linje 1 körs via Järnvägsstation, Hagnäs och Björnparken till Helsingegatan och vidare via Sörnäs metrostation till Kottby. Avsnittet i Tölö uteblir.

Hållplatserna som uteblir för linje 1:
Glaspalatset (H0101/H0102), Nationalmuseum (H0201/H0202), Hanken (H0203/H0204), Sampogatan (H0205/H0206), Apollogatan (H0207/H0208), Tölö torg (H0209/H0210), Operan (H0241/H0242), Stadsträdgården (H0243/H0244), Borgbacken (södra) (H0245 /H0246), Idrottshuset (H0247/H0248), Borgågatan (H0261/H0262) och Roinevägen (H0263/H0264)

Fr.o.m. 12.7 använder linje 1 de följande hållplatserna längs sin undantagsrutt: Järnvägsstationen (H0301/H0302), Kajsaniemigatan (H0303/H0304), Kajsaniemiparken (H0305/H0306), Hagnäs (H0251/H0252), Berghälls ämbetshus (H0253/H0254), Björnparken (H0255/H0256) och Karlsgatan (H0258). Linjen använder de följande hållplatserna längs sin egen rutt: Helsingegatan (H0249/H0250), Sörnäs (M) (H0313/H0314), Brädgårdsgatan (H0331/H0332) och Vallgårds bibliotek (H0333/H0334).

Undantagsrutten och hållplatserna för linje 1 i Reseplaneraren:
Eira – Hagnäs – Sörnäs (M) – Kottby
Kottby – Sörnäs (M) – Hagnäs – Eira

Linje 2 återgår till ordinarie rutt och ersättningsbuss 2X slutar trafikera

Linje 2 har kört avvikande rutt sedan 7.6 p.g.a. byggandet av spårvagnslinjen i Ilmala. Linjen har körts från Operan till Paulus kyrka. Ersättningsbuss 2X har körts mellan Glaspalatset – Böle.

Linje 2 börjar köra sin egen rutt från Olympiaterminalen via Tölö till Böle fr.o.m. 12.7. Linjen körs också från Böle via Operan till Olympiaterminalen. Ersättningsbuss 2X slutar trafikera.

Rutten och hållplatserna för linje 2 i Reseplaneraren:
Olympiaterminalen - Tölö - Böle
Böle - Tölö - Olympiaterminalen

Linje 3 körs mellan Olympiaterminalen – Linjerna

Linje 3 körs från Berghälls ämbetshus till Linjerna. Det hela avsnittet från Berghäll via Alphyddan till Mejlans samt avsnittet via Mannerheimvägen och Helsingegatan som har körts sedan 17.5 uteblir.

Hållplatserna som uteblir för linje 3:
Glaspalatset (H0101/H0102), Nationalmuseum (H0103/H0104), Hesperiaparken (H0105/H0106), Operan (H0241/H0242), Stadsträdgården (H0243/H0244), Borgbacken (södra) (H0245/H0246) och Idrottshuset på Helsingegatans sida (H0247/H0248), Alphyddan (H0631/H0632), Borgbacken (norra) (H0633/H0634), Karelargatan (H0635/H0636), Djurgården (H0637/H0638), Aurorasjukhuset (H0639/H0640), Tölö tull (H0133/H0134), Almvägen (H0135/H0136) och Granvägen H0137/H0132).

Fr.o.m. 12.7 använder linjen hållplatserna Järnvägsstationen (H0301/H0302), Kajsaniemigatan (H0303/H0304), Kajsaniemiparken (H0305/H0306), Hagnäs (H0251/H0252) och Berghälls ämbetshus (H0253/H0254) samt hållplatserna Castrénsgatan (H0227/H0228), Kommunernas hus (H0229) och Första linjen (H0230) på den nya undantagsrutten.

Undantagsrutten och hållplatserna för linje 3 i Reseplaneraren:
Olympiaterminalen – Eira – Linjerna
Linjerna – Eira – Olympiaterminalen

Linje 8 kör sträckan Busholmen – Operan – Mejlans

Avsnittet från Operan via Sörnäs till Arabia uteblir för linjen. Spårvagnarna kör från Operan till Mejlans längs Mannerheimvägen, ända till ändhållplatsen på Granvägen.

Hållplatserna som uteblir för linje 8:
Operan på Helsingegatans sida (H0241/H0242), Stadsträdgården (H0243/H0244), Borgbacken (södra) (H0245/H0246), Idrottshuset (H0247/H0248), Borgågatan (H0261/H0262), Roinevägen (H0263/H0264), Paulus kyrka (H0321/H0330), Gumtäkts kampus (H0323/H0326), Gumtäkts äng (H0325/H0328), Arabiagatan (H0335/H0336), Arabiastranden (H0327)

Fr.o.m. 12.7 använder linjen de följande hållplatserna på sin undantagsrutt: Operan på Mannerheimvägens sida (H0107/H0108), Tölö hall (0109/H0110), Folkpensionsanst. (H0111/H0112), Tölö tull (H0133/H0134), Almvägen (H0135/H0136) och Granvägen (H0132/H0137).

Undantagsrutten och hållplatserna för linje 8 i Reseplaneraren:
Busholmen – Operan – Mejlans
Mejlans – Operan – Busholmen

Ersättningsbuss 8X på sträckan Operan (Tallbacken) – Sörnäs – Arabia

Ersättningsbussen kör rutten Operan (Tallbacken) – Sörnäs (M) – Arabia. Bussen använder hållplatserna på rutten. Några tillfälliga hållplatser kommer att byggas.

Bussen avgår från hållplatsen H1930 på Tallbackafältet vid Operan. Hållplatsen ligger i södra änden av Tallbackafältet, nära spårvagnshållplatserna. Bussen stannar på hållplatsen H2411 (plattform 16) vid Sörnäs metrostation i riktning mot Arabia. I riktning mot Operan stannar bussen på den tillfälliga hållplatsen Åstorget (H2151) på Helsingegatan. I Arabiastranden avgår bussen från samma hållplats som linje 52 (H3490).

Rutten, hållplatserna och tidtabellen för ersättningsbuss 8X i Reseplaneraren:
Operan (Tallbacken) - Sörnäs – Arabia
Arabia – Sörnäs – Operan (Tallbacken)

Hållplatserna för ersättningsbuss 8X

Hållplatserna för ersättningsbussen från Operan mot Arabia:
Tallbackafältet (H1930)
Borgbacken (södra) (H2354), en tillfällig hållplats framför Helsingegatan 42
Idrottshuset (H2356), en tillfällig hållplats framför Helsingegatan 28
Helsingegatan (H2150), framför Helsingegatan 20
Sörnäs (M) (plattform 16, H2411), framför Tavastvägen 35
Gallergatan (H3021) på Tavastvägen
Paulus kyrka (H3025) framför Tavastvägen 101
Gumtäkts kampus (H3037) på Tavastvägen framför köpcentret Arabia
Ljusarörsgatan (H3041) på Tavastvägen
Arabia (H3043) på Tavastvägen
Arabiastranden (H3490) på Arabiagatan, ändhållplatsen på linje 52

Hållplatserna för ersättningsbussen från Arabia mot Operan:
Arabiastranden (H3490) på Arabiagatan, avgångshållplatsen för linje 52
Arabiagatan (H3492) framför Arabiagatan 2
Ljusarörsgatan (H3040) framför Tavastvägen 128
Gumtäkts kampus (H3036) på Tavastvägen vid spårvagnshållplatserna
Paulus kyrka (H3026) på Tavastvägen
Vallgårds depå (H3024) framför Tavastvägen 88
Gallergatan (H3022) framför Tavastvägen 72
Åstorget (H2151), en tillfällig hållplats framför Helsingegatan 1, vid Vasaskvären Den närmaste hållplatsen till Sörnäs metrostation
Helsingegatan (H2149), en tillfällig hållplats framför Helsingegatan 23
Idrottshuset (H2359), en tillfällig hållplats framför Helsingegatan 25
Borgbacken (södra) (H2357), en tillfällig hållplats på Helsingegatan
Tallbackafältet (H1930), ändhållplatsen

Linje 9 återgår till ordinarie rutt

Linje 9 återgår till ordinarie rutt och kör från Västra terminalen via Hagnäs, Björnparken och Aleksis Kivis gata till Böle station. Avsnittet till Linjerna uteblir. Linje 3 körs till Linjerna mellan 12.7 – 29.8.

Rutten och hållplatserna för linje 9 i Reseplaneraren:
Busholmen - Böle
Böle - Busholmen

Ersättande förbindelser

Spårvagnarna 1 och 8 mellan Tölö och Sörnäs ersätts med buss 8X. Även bussarna 70 och 502 erbjuder alternativa förbindelser. Stomlinjerna 500 och 510 kör från Sörnäs längs Aleksis Kivis gata bl.a. till Tölö tull och Mejlans.

Buss 23 kör till Alphyddan från Järnvägstorget och Hagnäs. Spårvagnslinje 9 återgår till sin egen rutt längs Aleksis Kivis gata 12.7.

Ersättande förbindelser från Borgbacken

I norra sidan av Borgbacken lönar det sig att använda spårvagnslinje 9 som kör längs Aleksis Kivis gata samt stomlinjerna 500 och 501. Linje 23 kör längs Viborgsgatan.

I södra sidan av Borgbacken trafikerar ersättningsbuss 8X, tvärgående linje 502 och linje 70 som kör till Kampen på vardagar. Spårvagn 3 avgår från Första linjen.

Förändringar i tidtabellerna för linjerna 1, 2, 3, 6, 7, 8 och 9

Det sker förändringar i tidtabellerna för linjerna 1, 2, 3, 6, 7, 8 och 9 fr.o.m. 12.7. Du kan redan hitta de nya tidtabellerna i Reseplaneraren.

Tidtabellerna för alla linjer ändras följande gång i början av hösttrafiken 16.8. Du kan hitta höstens tidtabeller i PDF-format på sidan utskrivbara tidtabeller och i Reseplaneraren i mitten av juli.

Även buss 51 på avvikande rutt 12.7

Även buss 51 börjar köra avvikande rutt i Berghäll fr.o.m. 12.7. Länk till ett separat meddelande.

Avvikande rutter senare på sommaren

Avvikelser som orsakas av Åttans gatuarbeten 30.8 – 3.10

- Linje 1 fortsätter att köra avvikande rutt via Hagnäs fram till 3.10. Linje 8 kör bara sträckan Busholmen – Operan 30.8 – 3.10. Ersättningsbuss 8X trafikerar fram till 3.10. Linje 3 återgår till ordinarie rutt 30.8.

Linje 4 på avvikande rutt 26.7 – 15.8

Bland annat ett broarbete på Paciusgatan orsakar en avvikande rutt för linje 4. Linjen körs till Lillhoplax i stället för Munksnäs. Ersättande buss 4X Operan (Tallbacken) – Tölö tull – Munksnäs.

Även andra arbeten med gator och skenor är att vänta. Dessa orsakar mindre avvikelser. Om alla avvikelser publiceras noggrannare meddelanden närmare tidpunkten.

Projektet Åttans gatuarbeten

Ett omfattande projekt med grundrenovering av delar av Helsingegatan, Caloniusgatan och Runebergsgatan började i januari och fortsätter ända till våren 2023. Efter gaturenoveringen är cykling och promenad ännu tryggare. Samtidigt byts ut kommunalteknik under jorden. För att inte störa spårvagnstrafiken mer än vad som är nödvändigt görs gatuarbetena i tre område inom ett och samma projekt. Meningen är också göra spårtrafiken snabbare och smidigare.

Mer information på projektets nätplats: (på finska, länken leder utanför denna nätplats): projektets webbsida

Kartor

Spårvägsnätet fr.o.m. 12.7 på sidan Tidtabeller och kartor (uppdateras 24.6)

Undantagsrutterna för linjerna 1, 3 och 8 12.7 – 29.8:

Kartta linjojen 1, 3 ja 8 poikkeusreiteistä 12.7. alkaen ja korvaavasta bussista 8X Mäntymäen kenttä - Sörnäinen - Arabia

Öppna en större karta