Hållplatsen Magistratstorget för spårvagnslinje 2 indragen fr.o.m. 3.6

Hållplatsen Magistratstorget för spårvagnslinje 2 i riktning mot Böle station (H0605) dras in på torsdag 3.6. Orsaken är avbrott i spårvagnstrafiken i Västra Böle som börjar 7.6. Den föregående och följande hållplatsen är i bruk till 6.6.

Hållplatsen Magistratstorget för spårvagnslinje 2 i riktning mot Böle station (H0605) dras in på torsdag 3.6. Orsaken är avbrott i spårvagnstrafiken i Västra Böle som börjar på måndag 7.6. Den föregående hållplatsen Löneboställsporten (H0603) och den följande hållplatsen Kyllikkiporten (H0607) är i bruk till 6.6.

Ersättningsbuss 2X trafikerar fr.o.m. 7.6 och använder den tillfälliga busshållplatsen Magistratstorget (H0606).

Läs mer om avbrottet i spårvagnstrafiken i Västra Böle som börjar 7.6 i trafikmeddelandet