Ingen spårvägstrafik till Västra Böle 7.6 – 11.7. Ersättande buss 2X Glaspalatset-Operan-Böle

Spårlinje 2 har undantagsrutt fr.o.m. måndag 7.6 och den kör inte mellan Operan och Böle fram till 11.7. Avsnittet som uteblir ersätts med en buss 2X Glaspalatset – Operan – Böle. Ilmala spårvägs byggarbete är bakom avvikelsen. Också sommartidtabeller träder i kraft 7.6.

Undantagsrutt för linje 2 Olympiaterminalen – Operan – Paulus kyrka
Ersättande buss 2X Glaspalatset – Operan – Böle
Hållplatser för buss 2X
Bakgrund till avvikelsen
Sommartidtabeller träder i kraft 7.6
Andra avvikelser för spårvagnar i sommar
Kartor

Undantagsrutt för linje 2 Olympiaterminalen – Operan – Paulus kyrka

Spårlinje 2 har undantagsrutt fr.o.m. måndag 7.6 och den kör inte mellan Operan och Böle fram till 11.7. Spårvagnarna kör från Operan längs Helsingegatan och Sturegatan till Paulus kyrka. Avsnittet som uteblir ersätts med buss 2X Glaspalatset – Operan – Böle.

Hållplatser som uteblir för linje 2:
Operan (H0107) på Mannerheimvägen, Tölö hall (H0109/H0110), Folkpensionsanstalten (H0641/H0112), Aurora sjukhus (H0640/H0639), Djurgården (H0601/H0602), Löneboställsporten (H0603/H0604), Magistratstorget (H0605/H0606), Kyllikkiporten (H0607/H0608), Estersporten (H0609/H0610), Böle station (H0665/H0664), Stinsgatan (H0619), Klockbron (H0616) och Mässcentrum (H0614)

Linje 2 använder följande hållplatser längs undantagsrutten:
Operan (H0241/H0242) på Helsingegatan, Stadsträdgården (H0243/H0244), Borgbacken (södra) (H0245/H0246), Idrottshuset (H0247/H0248) på Helsingegatans sida, Borgågatan (H0261/H0262), Roinevägen (H0263/H0264) och Paulus kyrka (H0329).

Undantagsrutten och hållplatserna för linje 2 i Reseplaneraren:
Olympiaterminalen – Operan – Paulus kyrka
Paulus kyrka – Operan – Olympiaterminalen

Ersättande bussen 2X Glaspalatset – Operan – Böle

Ersättande bussen 2X kör rutten Glaspalatset – Mannerheimvägen – Nordenskiöldsgatan – Västra Böle – Böle station – Östra Böle.

Bästa stället att ta bussen 2X från centrum är Glaspalatsets hållplats vid Mannerheimvägen framför Sokos (plattform 53, H1903). Därifrån åker bussen längs Mannerheimvägen till Nordenskiöldsgatan och vidare via Västra Böle till Böle station. En bra byteshållplats mot Böle är också Operan (H1999).

På grund av gatubygge kan man inte köra ända till Kyllikkiporten utan bussarna gör en enkelriktad länk Magistratsporten – Böletået – Löneboställsporten både mot Böle station och centrum.

Magistratstorgets tillfälliga busshållplats (H0606) finns cirka 150 meter söderut från spårvagnshållplatserna.

Vid Böle station anländer bussen till hållplatsen H2100 (pf. 31) på Bölebron varifrån den ännu fortsätter till Stinsgatan och hållplatsen Banmästargatan (H2166).

Mot centrum avgår bussen från hållplatsen H2166 på Stinsgatan och stannar ännu före stationen på hållplatsen Konduktörsgränden (H2165). Vid Böle station mot centrum används hållplatsen framför stationen på Bölebron (pf. 36, H2101).

Rutten och hållplatserna för ersättande bussen 2X i Reseplaneraren:
Glaspalatset – Operan – Böle
Böle - Posthuset

Hållplatser för buss 2X

Hållplatser för den ersättande bussen från centrum mot Böle:
Posthuset (plattform 55, H2038) på Postgatan
Glaspalatset (pf. 53, H1903) på Mannerheimvägen
Nationalmuseum (H1907) på Mannerheimvägen
Hesperiaparken (H1911), av två hållplatser den senare i körriktningen, på Mannerheimvägen
Operan (H1999) fjärrtrafikshållplats på Mannerheimvägen
Tölö sporthall (H1913), av två hållplatser den första i körriktningen, på Mannerheimvägen
Ishallen (H2069) på Nordenskiöldsgatan
Aurora sjukhus (H2073) på Nordenskiöldsgatan
Djurgården (H2109) på Lokvägen
Estersporten (H0610) på Bölegatan
Magistratstorget (tillf. busshållplats, H0606) på Böletået
Löneboställsporten (H0604) på Böletået
Löneboställsporten (H1207) på Bölegatan
Böle station (pf. 31, H2100) på Bölebron
Banmästargatan (H2166) på Stinsgatan

Hållplatser den ersättande bussen från Böle mot centrum:
Banmästargatan (H2166) på Stinsgatan
Konduktörsgränden (H2165) på Stinsgatan
Böle station (pf. 36, H2101) på Bölebron
Estersporten (H0610) på Bölegatan
Magistratstorget (tillf. busshållplats, H0606) på Böletået
Löneboställsporten (H0604) på Böletået
Djurgården (H2074) på Nordenskilödsgatan
Aurora sjukhus (H2072) på Nordenskiöldsgatan
Ishallen (H2070) på Nordenskiöldsgatan
Tölö sporthall (H1914) på Mannerheimvägen
Hesperiaparken (H1908) på Mannerheimvägen
Nationalmuseum (H1906) på Mannerheimvägen
Posthuset (pf. 55, H2038) på Postgatan

Bakgrund till avvikelsen

Avvikelsen görs på grund av spårvägsbygge till Ilmala. Det är meningen att linje 9 försätter från Böle station till Ilmala hösten 2022. Länk till arbetets nätplats (på finska, länken leder utanför denna nätplats).

Sommartidtabeller träder i kraft 7.6

Också sommartidtabellerna träder i kraft 7.6. Tidtabeller för samtliga linjer ändras. Nya tidtabellerna finns redan i reseplaneraren och på sidan utskrivbara tidtabeller.

Andra avvikelser för spårvagnar i sommar

Flere byggarbeten påverkar spårtrafiken i sommar. Största inverkan kommer från så kallade Åttans gatuarbeten (fi. Kasin katutyöt) som förde linjerna 1, 3, 8 och 9 till undantagsrutter fr.o.m. 17.5. Vi har informerat om sommarens avvikelser på generell nivå redan i februari (länk till meddelandet). Av avvikelserna publiceras det ett noggrannare meddelande alltid några veckor före de träder i kraft.

Kartor

Spårvagnsnätet 7.6 – 11.7sidan tidtabeller och kartor

Avvikande rutten för linje 2 samt ersättande bussen 2X 7.6 – 11.7:

Kartta ratikan 2 poikkeusreitistä Paavalinkirkolle ja korvaavasta bussista 2X Postikadulta ja Sokoksen edestä Oopperan ja Länsi-Pasilan kautta Pasilan asemalle

Öppna en större karta

Ersättande bussen 2X i Västra Böle mot centrum:

Kartta korvaavan bussin 2X reitistä Länsi-Pasilassa keskustan suuntaan: ajetaan lenkki myötäpäivään Pasilnaislta-Esterinportin pysäkki-Maistraatinportti-Pasilanraitio-Palkkatilanportti ja edelleen Eläintarhaan ja keskustaan

Öppna en större karta

Ersättande bussen 2X i Västra Böle mot Böle station:

Kartta korvaavan bussin 2X reitistä Länsi-Pasilassa Pasilan aseman suuntaan: ajetaan lenkki vastapäivään: Pasilankatu-Esterinportin pysäkki-Maistraatinportti-Pasilanraitio-Palkkatilanportti-Pasilansilta

Öppna en större karta