Hållplatsen Nöykisbäcken på Mårtensbrovägen dras in tillfälligt fr.o.m. 22.6

Hållplatsen Nöykisbäcken E4945 på Mårtensbrovägen dras in tillfälligt fr.o.m. 22.6 på grund av vattenförsörjningsarbete.

Hållplatsen Nöykisbäcken E4945 på Mårtensbrovägen dras in tillfälligt fr.o.m. 22.6. Den närmaste ersättande hållplatsen är Träskbron E4948.  Förändringen beräknas gälla fram till 2.7 och påverkar linjerna 124 till Tillisbacken, 124K till Bastvik, 146N till Bastvik och 157 till Tillisbacken. Hållplatsen dras in på grund av vattenförsörjningsarbete.

Karttakuva poistuvasta pysäkistä.