Avvikande rutter för linjerna 81, 85N och 86N i Brändö och Hertonäs 16.-25.7 p.g.a. broarbeten vid Skepparviken

Busslinjerna 81, 85N och 86N kör avvikande rutt i Brändö och Hertonäs 16.-25.7. Orsaken till de avvikande rutterna är att Skepparvikens metrobro förnyas. En del av Skepparvikskroken är stängd under arbeten.

Busslinjerna 81, 85N och 86N kör avvikande rutt i Brändö och Hertonäs 16.-25.7. Orsaken till de avvikande rutterna är att Skepparvikens metrobro förnyas. En del av Skepparvikskroken är stängd under arbeten. Vissa sträckor i Brändö och Hertonäs strand trafikeras inte p.g.a. de avvikande rutterna.

Förutom metron och bussar som kör längs Österleden trafikerar buss 16 i Brändö i dagtid. De som reser till Helsingfors centrum från Hertonäs stranden nattetid kan t.ex. ta en nattbuss i riktning mot Jollas och byta buss vid korsningen av Brunnsviksgatan och Borgbyggarvägen. Det finns också många stadscykelstationer i Brändö och Hertonäs strand. Man kan använda stadscyklarna för anslutningsresor.

Till Stenudden åker man lättast från Brändö metrostation. Gång- och cykelvägen under metrobron i riktning från Hertonäs strand är också stängd under arbeten.

Avvikande rutter 16.-25.7 på kartor

Linje 81 vid Hertonäs metrostation

Avvikande rutt för linje 81

Avvikande rutter för linjerna 85N och 86N

81

Linje 81 kör endast rutten Västra Hertonäs – Hertonäs (M) – Hertonäs strand mellan lördag 17.7 och söndag 25.7. Linjen trafikerar inte hållplatserna i Brändö och hållplatserna på Skepparvikskroken (Skepparviken H4024) och på Saltstensgatan (Hertonäs strand H4278/H4714) i Hertonäs.

Linjens avgångs- och ändhållplats är den tillfälliga hållplatsen Hertonäs strand (H4080) på Saltstensgatan (Amiral Cronstedts torg).

Också hållplatsen för linje 81 vid Hertonäs metrostation mot Hertonäs strand flyttas tillfälligt på Skidbacksvägen. Det nya hållplatsläget (H4969) ligger vid korsningen av Skidbacksvägen och Skidlöparvägen dvs. ca 60 m i riktning mot Västra Hertonäs (framför Alepa på Skidbacksvägen 14). Hållplatsen flyttas därför att ersättningsbuss 99B använder hållplatsen under avbrottet i metrotrafiken.

 

85N och 86N

Nattbussarna 85N och 86N körs i Brändö i riktning mot Helsingfors centrum via Österleden i stället av Brändövägen och Risto Rytis väg 16.-25.7. Buss 85N kör i Hertonäs strand mot centrum via Båtsviksbågen, Båtsviksporten och metrostationen till Österleden dvs. bussen kör inte sträckan via Båtsviksbron.

De avvikande rutterna för nattbussarna gäller från natten mellan fredag och lördag 16.-17.7 till slutet av nattrafiken mellan söndag och måndag 25.-26.7.

Busslinjerna i riktning mot Jollas och Sandhamn kör som vanligt.

Avvikande rutter i Brändö

Linjerna trafikerar inte hållplatserna i riktning mot centrum på Brändö parkväg (Strandliden H4051), Risto Rytis väg (H4020) och Brändövägen (Lars Soncks väg H4018Bergbrunnsbacken H4016Marskalkens väg H4014Silversundsstranden H4012).

Linje 86N i riktning mot Sandhamn via Brändö kör som vanligt.

De följande hållplatserna på Österleden är de närmaste ersättande hållplatserna för nattbussarna mot centrum:

Avvikande rutter i Hertonäs

Linje 85N trafikerar inte hållplatserna i riktning mot centrum på Båtsviksbågen (Killingholmsgränden H4075Reginagränden H4077), Saltstensvägen (Saltstensgränden H4079Hertonäs strand H4714) och på Skepparvikskroken (Skepparviken H4024) (nattbuss 86N trafikerar inte heller Skepparviken H4024).

Linje 85N i riktning mot Jollas via Hertonäs strand kör som vanligt.

Linje 85N kör undantagsrutt mot centrum: Brunnsviksgatan – Båtsviksbågen – Båtsviksporten – Borgbyggarvägen – Hertonäs (M) – Österleden.
Längs rutten finns följande tillfälliga hållplatser:

 

Avvikelserna på kartor

Den tillfälliga avgångshållplatsen för linje 81 vid Hertonäs metrostation mot Hertonäs strand

Linja 81 pysähtyy Hiihtomäentiellä n. 60m lähempänä Länsi-Herttoniemeä

Avvikande rutten för linje 81

Linja 81 ei aja Kulosaaressa katkon aikana

 

Avvikande rutterna för linjerna 85N och 86N mot centrum

Linjat 85N ja 86N eivät aja keskustaan Herttoniemenrannan ja Kulosaaren kautta. Ajetaan itäväylää.