Metrotrafiken i östra Helsingfors ersätts med bussar 17.-25.7 p.g.a. broarbeten

Det är avbrott i metrotrafiken mellan den 17 och den 25 juli. Då trafikerar metron inte öster om Brändö utan trafikerar endast sträckan Mattby-Brändö. De ersättande busslinjerna 99B, 99V och 99M från Järnvägstorget trafikerar stationerna i östra Helsingfors.

Det är avbrott i metrotrafiken 17.-25.7. Metron går inte öster om Brändö utan trafikerar endast sträckan Mattby-Brändö. De ersättande busslinjerna 99B, 99V och 99M från Järnvägstorget trafikerar stationerna i östra Helsingfors. Orsaken är broarbeten vid Skepparviken i Hertonäs. Den gamla bron rivs och det byggs en ny bro.

Alla metrostationer och deras lokaler öster om Hertonäs är stängda under avbrottet. Metrostationernas bussterminaler är i bruk som vanligt. Vi rekommenderar att du köper biljetter i HSL-appen och laddar ditt HRT-kort på webben på förhand. Biljettförsäljningsställen, t.ex. butiker och kiosker, som ligger i närheten av stationerna hittar du här.

Denna sida har uppdaterats med aktuell information om ersättningsbussarna den 8 juli.

Mer information om broarbeten på finska hittar du på HST:s webbsida (hel.fi).

Ersättande busslinjer från Järnvägstorget till östra Helsingfors

De ersättande busslinjerna kör till östra Helsingfors via Sörnäs strandväg och Österleden.

Vi rekommenderar att resenärer byter från metron till en ersättande buss på Järnvägstorget, i Hagnäs eller i Fiskehamnen. Bussarna kör till östra Helsingfors enligt metrons trafikeringstider. Bussarna kör med 5 minuters mellanrum förutom tidig morgon och sen kväll. Tidtabellerna och rutterna för ersättningsbussarna hittar du senare även i Reseplaneraren.

Ersättningsbussarna har öppen biljettförsäljning dvs. du kan stiga på bussen genom mittdörren och du behöver inte visa biljetten för chauffören. Det är inte tillåtet att ta med cykeln på ersättningsbussarna.

Buss 99B till Östra centrum via Hertonäs station

Järnvägstorget – Hagnäs – Fiskehamnen – Hertonäs (metrostation) – Östra centrum

Linjens rutt och tidtabell i Reseplaneraren:

99B Järnvägstorget-Östra centrum
99B Östra centrum-Järnvägstorget

Buss 99V till stationerna på sträckan Nordsjö-Östra centrum

Järnvägstorget – Hagnäs – Fiskehamnen – Hertonäs (Österleden) – Östra centrum – Nordsjö

Linjens rutt och tidtabell i Reseplaneraren:

99V Järnvägstorget-Nordsjö
99V Nordsjö-Järnvägstorget

Buss 99M till stationerna på sträckan Mellungsbacka-Östra centrum

Järnvägstorget – Hagnäs – Fiskehamnen – Hertonäs (Österleden) – Östra centrum – Mellungsbacka

Linjens rutt och tidtabell i Reseplaneraren:

99M Järnvägstorget-Mellungsbacka
99M Mellungsbacka-Järnvägstorget

 

Andra linjer till östra Helsingfors

T.ex. stomlinjebussar erbjuder alternativa förbindelser på sträckan Östra centrum-Hertonäs-Fiskehamnen och Rastböle-Nordsjö-Mellungsbacka-Gårdsbacka. I området finns det också andra alternativa bussar vars rutter du senare kan hitta i Reseplaneraren.

560

Stomlinje 560 erbjuder en förbindelse mellan Rastböle-Nordsjö-Mellungsbacka-Gårdsbacka samt från Gårdsbacka till Malm, och därifrån kan man ta sig med tåg till Helsingfors centrum. Vänligen observera att det också sker förändringar i närtågstrafiken på sommaren p.g.a. banarbeten.

500 och 510

Stomlinjerna 500 och 510 kör från Östra centrum/Hertonäs till Böle station, och därifrån kan man ta sig med tåg till Helsingfors centrum. Man kan också byta till metron genom att stiga av på hållplatserna på Tågvägen som ligger vid korsningen av Tågvägen och Aleksis Kivis gata ca. 400 m från Sörnäs metrostation.

 

Mer detaljerad information om ersättningsbussarna och hållplatsändringarna

Järnvägstorget

Ersättningsbussarna 99V till Nordsjö och 99M till Mellungsbacka avgår från plattform 8. Ersättningsbuss 99B via Hertonäs station till Östra centrum avgår från plattform 7.

Obs! Avgångsplattformarna avviker från de vanliga plattformarna (ersättningsbussar avgår vanligtvis från plattform 16 vid Ateneum).

Det sker också ändringar i avgångsplattformarna för andra linjer på Järnvägstorget. Dem visas på kartan nedan. Mer detaljerad information hittar du även i vårt separata meddelande.

 

Tekstin mukaiset pysäkit kartalla. Linjatiedot myös Reittioppaassa.

Hagnäs

Ersättningsbussarna 99B via Hertonäs station till Östra centrum, 99V till Nordsjö och 99M till Mellungsbacka avgår från plattform 21 i Hagnäs strand, på torgets sida av Hagnäs. Hållplatsen används också av nattbussarna till östra Helsingfors. Ersättningsbussarna till Järnvägstorget använder plattform 20.

Det sker också ändringar i avgångsplattformarna för andra linjer i Hagnäs. Under avbrottet avgår linjerna 616-643 från Hagnäsgatan lite längre från stationen. Hållplatsen visas på kartan nedan. Du kan även hitta informationen i Reseplaneraren.

Tekstin mukaiset pysäkit kartalla. Linjatiedot myös Reittioppaassa.

Fiskehamnen

Ersättningsbussarna 99B via Hertonäs station till Östra centrum, 99V till Nordsjö och 99M till Mellungsbacka avgår från plattform 1 på Österleden. Hållplatsen används också av linje 16 till Högholmen, stomlinjerna 500 och 510 österut samt nattbussarna till östra Helsingfors.

Ersättningsbussarna till Järnvägstorget använder plattform 2 på andra sidan av Österleden.

Man kan också ta sig till båda plattformar genom köpcentret Redis dörrar och hissar.

Tekstin mukaiset pysäkit kartalla. Linjatiedot myös Reittioppaassa.

Brändö

Ersättningsbussarna 99B via Hertonäs station till Östra centrum, 99V till Nordsjö och 99M till Mellungsbacka avgår från hållplatsen Stugö H4003 på Österleden. Man kan ta sig till hållplatsen från metrostationen via Svinhufvudsvägen. Hållplatsen används också av stomlinjerna 500 och 510 österut samt nattbussarna till östra Helsingfors.

Ersättningsbussarna till Järnvägstorget använder hållplatsen Stugö H4002 på andra sidan av Österleden.

Även linjerna 81, 85N och 86N i Brändö och Hertonäs har avvikande rutter. Linje 81 kör inte i Brändö under avbrottet. Nattbussarna 85N och 86N kör inte via Brändö centrum utan via Österleden. Mer information hittar du i vårt separata meddelande.

Tekstin mukaiset pysäkit kartalla. Linjatiedot myös Reittioppaassa.

Hertonäs

Ersättningsbussarna 99V till Nordsjö och 99M till Mellungsbacka avgår från plattform 17 dvs. på andra sidan av Österleden, mellan köpcentret Hertsi och stationen. Hållplatsen används också av vissa nattbussar till östra Helsingfors. Ersättningsbuss 99B via Hertonäs station till Östra centrum använder plattform 8 vid stationen. Hållplatsen är också ändhållplatsen för bussarna som trafikerar på Degerö och i Kasberget.

Ersättningsbussarna till Järnvägstorget använder plattform 12 (99B) och plattform 16 (99V, 99M) på Österleden vid ingång C till stationen.

Obs! Även linjerna 81, 85N och 86N i Brändö och Hertonäs har avvikande rutter. Linje 81 kör inte i Brändö under avbrottet. Avgångshållplatsen för linje 81 mot Hertonäs strand flyttas och ligger på Skidbacksvägen 14 (framför Alepa). Nattbussarna 85N och 86N kör inte via Brändö centrum utan via Österleden. Linje 85N kör också avvikande rutt i samma riktning i Hertonäs strand. Mer information hittar du i vårt separata meddelande.

Tekstin mukaiset pysäkit kartalla. Linjatiedot myös Reittioppaassa.

Igelkottsvägen

Ersättningsbussarna 99B till Östra centrum, 99V till Nordsjö och 99M till Mellungsbacka avgår från hållplatsen H4011 på andra sidan av Österleden. Hållplatsen används också av vissa nattbussar till östra Helsingfors. Ersättningsbussarna 99B/V/M till Järnvägstorget använder plattform 1 vid stationen.

Tekstin mukaiset pysäkit kartalla. Linjatiedot myös Reittioppaassa.

Östra centrum

Ersättningsbuss 99V till Nordsjö avgår från plattform 26 på Österledens sida. Linje 99M till Mellungsbacka avgår från plattform 2 på Åbohusvägens sida.
Ersättningsbussarna 99B/V/M till Järnvägstorget avgår från plattform 30 på Österledens sida.

Det sker också ändringar i avgångsplattformarna för linjerna 54, 97/V och 801-805 vid Östra centrums metrostation. Dem visas på kartan nedan. Mer information hittar du i vårt separata meddelande.

Tekstin mukaiset pysäkit kartalla. Linjatiedot myös Reittioppaassa.

Botby gård

Ersättningsbussarna 99M till Mellungsbacka och 99V till Nordsjö trafikerar i Botby gård. Bussarna använder hållplatserna vid korsningen av Åbohusvägen och Ring III (Vanhalinnavägen H4281/Korsholmsvägen H4275 för linje 99M) och på Sjöåkervägen (SjöåkervägenH4502/Rusthållarvägen H4501 för linje 99V). I området finns det också många vanliga busslinjer som kör t.ex. till Östra centrum.

Tekstin mukaiset pysäkit kartalla. Linjatiedot myös Reittioppaassa.

Rastböle

Ersättningsbuss 99V till Nordsjö avgår från plattform 4 på Havsrastböles sida av Norvägen. Nattbussarna 90A/N använder också hållplatsen. Ersättningsbussarna till Järnvägstorget använder plattform 2 vid stationen.

Man kan också ta sig till Nordsjö, Mellungsbacka och Gårdsbacka med stomlinje 560 från Rastböle station.

Tekstin mukaiset pysäkit kartalla. Linjatiedot myös Reittioppaassa.

Nordsjö

Ersättningsbussarna till Järnvägstorget använder en tillfällig hållplats bredvid plattform 16.

Man kan också ta sig till Rastböle, Mellungsbacka och Gårdsbacka med stomlinje 560 från Nordsjö station.

Tekstin mukaiset pysäkit kartalla. Linjatiedot myös Reittioppaassa.

Kvarnbäcken

Ersättningsbuss 99M till Mellungsbacka avgår från hållplatsen Sportkvarnen H4287 på Ring III. Från metrostationen kan man ta sig till hållplatsen genom gångtunneln under Ring I.

Ersättningsbuss 99M till Järnvägstorget använder hållplatsen Sportkvarnen H4286 på andra sidan av Ring I dvs. på samma sida som Sportkvarnen. Även andra busslinjer till Östra centrum använder hållplatsen.

Tekstin mukaiset pysäkit kartalla. Linjatiedot myös Reittioppaassa.

Gårdsbacka

Ersättningsbuss 99M till Mellungsbacka avgår från plattform 21 ca 60 m från stationen mot Mellungsbacka. Från stationen kan man ta sig till hållplatsen genom gångtunneln under Gårdsbackavägen. Hållplatsen används också av linje 95 till Mellungsbacka och stomlinje 560 till Mellungsbacka, Nordsjö och Rastböle.

Ersättningsbussarna till Järnvägstorget använder plattform 22 vid stationen på Gårdsbackavägen. Hållplatsen används även av stomlinje 560 till Malm.

Tekstin mukaiset pysäkit kartalla. Linjatiedot myös Reittioppaassa.

Mellungsbacka

Ersättningsbussarna till Järnvägstorget använder plattform 15.

Man kan också ta sig till Rastböle, Nordsjö och Gårdsbacka med stomlinje 560 från Mellungsbacka station.

Tekstin mukaiset pysäkit kartalla. Linjatiedot myös Reittioppaassa.

Bussien 99B, 99V ja 99M reitit tekstin mukaan. Tekstin lisäksi reiteillä pysäkit Helsingin yliopistolla (Kaisaniemenpuisto), Sörnäisissä (Suvilahti), Kulosaaressa (Tupasaari), Siilitiellä, Puotilassa (Meripellontiellä ja Kehä I:sellä), Myllypurossa (Liikuntamylly), Kontulassa sekä Rastilassa.
Rutterna för ersättningsbussarna som går längs Sörnäs strandväg, Österleden och Ring I.