Metrotrafiken i östra Helsingfors ersätts med bussar 17.-25.7 p.g.a. broarbeten

Det sker ett avbrott i metrotrafiken under sommaren 17.-25.7. Då trafikerar metron inte öster om Brändö utan kör bara sträckan Mattby-Brändö. Ersättande busslinjerna 99B, 99V och 99M från Järnvägstorget trafikerar stationerna i östra Helsingfors.

Det sker ett avbrott i metrotrafiken 17.-25.7. Metron trafikerar inte öster om Brändö utan kör bara sträckan Mattby-Brändö. Ersättande busslinjerna 99B, 99V och 99M från Järnvägstorget trafikerar stationerna i östra Helsingfors. Orsaken är broarbeten vid Skepparviken i Hertonäs. Den gamla bron rivs och i stället byggs en ny bro.

Alla metrostationer och deras lokaler öster om Hertonäs är stängda under avbrottet. Metrostationernas bussterminaler är i bruk som vanligt. Vi rekommenderar att du köper biljetter i HSL-appen och laddar ditt HRT-kort på webben på förhand. Biljettförsäljningsställen, t.ex. butiker och kiosker, som ligger i närheten av stationerna hittar du här.

Vi uppdaterar denna sida med aktuell information efterhand.

Mer information om broarbeten på finska hittar du på HST:s webbsida (hel.fi).

Ersättande busslinjer från Järnvägstorget till östra Helsingfors

De ersättande busslinjerna kör till östra Helsingfors via Sörnäs strandväg och Österleden.

Det rekommenderas att byta från metron till en ersättande buss på Järnvägstorget, i Hagnäs eller i Fiskehamnen. Bussarna kör till östra Helsingfors enligt metrons trafikeringstider. Bussarna kör med 5 minuters mellanrum förutom tidig morgon och sen kväll. Tidtabellerna och bussarnas rutter hittar du senare även i Reseplaneraren.

De ersättande bussarna har öppen biljettförsäljning dvs. du kan stiga på bussen genom mittdörren och behöver inte visa biljetten för chauffören. Det är inte tillåtet att ta med cykeln på de ersättande bussarna.

Buss 99B till Östra centrum via Hertonäs station

Järnvägstorget – Hagnäs – Fiskehamnen – Hertonäs (metrostation) – Östra centrum

Buss 99V till stationerna på sträckan Nordsjö-Östra centrum

Järnvägstorget – Hagnäs – Fiskehamnen – Hertonäs (Österleden) – Östra centrum – Nordsjö

Buss 99M till stationerna på sträckan Mellungsbacka-Östra centrum

Järnvägstorget – Hagnäs – Fiskehamnen – Hertonäs (Österleden) – Östra centrum – Mellungsbacka

 

Andra linjer till östra Helsingfors

T.ex. stomlinjebussar erbjuder också alternativa förbindelser på sträckan Östra centrum-Hertonäs-Fiskehamnen och Rastböle-Nordsjö-Mellungsbacka-Gårdsbacka. I området finns det också andra alternativa bussar vars rutter du senare kan hitta i Reseplaneraren.

560

Stomlinje 560 erbjuder en förbindelse mellan Rastböle-Nordsjö-Mellungsbacka-Gårdsbacka samt från Gårdsbacka till Malm, och därifrån kan man ta sig med tåg till Helsingfors centrum. Beakta att det också sker avvikelser i närtågtrafiken på sommaren p.g.a. banarbeten .

500 och 510

Stomlinjerna 500 och 510 kör från Östra centrum/Hertonäs till Böle station, och därifrån kan man ta sig med tåg till Helsingfors centrum. Man kan också byta till metron genom att stiga av på hållplatserna på Tågvägen som ligger vid korsningen av Tågvägen och Aleksis Kivis gata ca. 400 m från Sörnäs metrostation.

Bussien 99B, 99V ja 99M reitit tekstin mukaan. Tekstin lisäksi reiteillä pysäkit Helsingin yliopistolla (Kaisaniemenpuisto), Sörnäisissä (Suvilahti), Kulosaaressa (Tupasaari), Siilitiellä, Puotilassa (Meripellontiellä ja Kehä I:sellä), Myllypurossa (Liikuntamylly), Kontulassa sekä Rastilassa.
Rutterna av ersättande bussar längs Sörnäs strandväg, Österleden och Ring I.