Ingen spårvägstrafik till Munksnäs 26.7-15.8. Ersättande buss 4X Operan – Munksnäs

Paciusgatans broreparation orsakar en avvikande rutt för spårvagnslinje 4 fr.o.m. måndag 26.7. Linjen kör inte mellan Tölö tull och Munksnäs t.o.m. 15.8. Buss 4X trafikerar i stället mellan Operan (Tallbacka) och Munksnäs. Även stomlinje 500 går att använda för resor mellan Tölö tull och Munksnäs allén.

Undantagsrutten för linje 4 Skatudden – Lillhoplax 26.7. – 15.8.

Spårvägslinje 4 flyttas till avvikande rutt fr.o.m måndag 26.7. och den kör inte mellan Tölö tull och Munksnäs t.o.m. 15.8. Spårvagnarna kör från Tölö tull till Lillhoplax till ändhållplatsen för linje 10. Ersättningsbuss 4X trafikerar i stället mellan Operan (Tallbacka) och Munksnäs.

Hållplatser som uteblir för linje 4
Tölö tull (H0113/H0114) på Stockholmsgatan, hållplatserna på Mannerheimvägens sida (H0133/H0134)  är i bruk
Mejlans sjukhus (H0115/H0116)
Mejlansvägen (H0117/H0118)
Paciussvängen (H0119/H0120)
Munksnäs allén (H0121/H0122)
Bredviksplatsen (H0123/H0124)
Tegelbacken (H0125/H0126)
samt ändhållplatsen Bastuviksvägen (H0127)

Linje 4 använder hållplatserna för linje 10 längs undantagsrutten till Lillhoplax

Undantagsrutten och hållplatserna för linje 4 i Reseplaneraren:
Skatudden – Operan – Tölö tull – Lillhoplax
Lillhoplax – Tölö tull – Operan – Skatudden

Ersättande buss 4X Operan (Tallbacka) – Munksnäs

Ersättningsbussen kör mot Munksnäs rutten Tallbackafältet – Mannerheimvägen – Stockholmsgatan – Paciusgatan – Munksnäs allén – Bredviksgatan – Bastuviksvägen.

Bussen avgår vid Operan från hållplatsen H1930 på Tallbacksfältet. Hållplatsen finns i södra ändan av fältet nära spårvagnshållplatser. En bra byteshållplats är också Tölö tull (H1379) på Stockholmsgatan. Från Tölö tull kan man också ta stomlinje 500 till Munksnäs allén från samma hållplats.

Mot Operan körs från Stockholmsgatan via Haartmansgatan, Topeliusgatan och Eino Leino gatan till Tallbacka. I den här riktningen kör man alltså inte via Tölö tull p.g.a. begränsningar i gatunätet och pågående gatuarbeten. Man kan byta till spårvagnar vid Operan eller ta stomlinje 500 från Munksnäs till Tölö tull. Reseplaneraren hjälper med att hitta lämpliga ersättande förbindelser.

Hållplatser för ersättande bussen 4X

Ersättningsbussen använder följande busshållplatser från Operan till Munksnäs:
Tallbacksfältet (H1930)
Tölö sporthall (H1915) på Mannerheimvägen, av två hållplatser den sista i körriktningen
Folkpensionsanstalen (H1917) på Mannerheimvägen
Tölö tull (H1379) på Stockholmsgatan
Mejlans sjukhus (H1381) på Stockholmsgatan
Mejlansvägen (H1385) på Paciusgatan
Paciussvängen (H1387) på Paciusgatan
Munksnäs allén (H1399)
Bredviksplatsen (H1401) på Munksnäs allén
Tegelbacken (H0125), spårvagnshållplats
Bastuviksvägen (H0127), spårvagnens ändhållplats

Ersättningsbussen använder följande busshållplatser från Munksnäs till Operan:
Bastuviksvägen (H0127), spårvagnens ändhållplats
Tegelbacken (H0126), spårvagnshållplats på Holländarvägen
Bredviksplatsen (H1402) på Munksnäs allén
Munksnäs allén (H1400), mellan Munksnäs allén 2 och 4
Paciussvängen (H1386) på Paciusgatan
Mejlansvägen (H1384) på Paciusgatan
Haartmansgatan (H1322)
Författarparken (H1318) på Topeliusgatan
Tölö sporthall (H2064) på Toivogatan
ändhållplats Tallbacksfältet (H1930)

Rutten, hållplatserna och tilltabellen för ersättande bussen 4X i Reseplaneraren:
Operan (Tallbacka) – Tölö tull – Munksnäs
Munksnäs – Operan (Tallbacka)

Tidtabellen för bussen i pdf-format

Orsak till avvikelsen

Orsak till trafikavbrottet är grundreparation av Paciusgatans bro. Länk till arbetes nätplats (på finska, länken leder utanför denna nätplats)

Andra avvikelser i spårvagnstrafiken

Flera gatu- och byggarbeten påverkar spårvagstrafiken i sommar. Största inverkan kommer från så kallade Åttans gatuarbeten (fi. Kasin katutyöt). Undantagsrutterna för linjer 1, 3 och 8 ändrades 12.7. (länk till separat meddelande). Av avvikelserna publiceras det alltid ett meddelande ett par veckor före de träder i kraft.

Karta

Kartta ratikan 4 poikkeusreitistä Pikku Huopalahteen ja korvausbussin reitistä Ooppera-Munkkiniemi

Öppna en större karta