Renovering av biljetthall vid Sörnäs metrostation börjar 2.8 – stationen i bruk under arbeten

Renoveringen av biljetthallen vid Sörnäs metrostation börjar måndagen den 2 augusti. Renoveringen görs steg för steg och passagerarna kan använda stationen under renoveringen. Bara en ingång och en hiss stängs åt gången. Först stängs C-ingången på Tavastvägen den 11 augusti. C-ingången är stängd fram till våren 2022.

Renoveringen av biljetthallen vid Sörnäs metrostation börjar måndagen den 2 augusti. Renoveringen görs steg för steg och passagerarna kan använda stationen under renoveringen. Bara en ingång och en hiss stängs åt gången.

Först stängs C-ingången på Tavastvägen onsdagen den 11 augusti. Ingången ligger nära hållplatsen för bussarna som kör till Helsingfors centrum (plattform 14). C-ingången är stängd fram till våren 2022. Att ingångarna stängs betyder att det kan ta lite längre än vanligt att byta till metron eller andra trafikfordon vid stationen.

Sörnäs metrostation öppnades 1984. Syftet med renoveringen är att fräscha upp stationen och öka tillgängligheten. Genom renoveringen förbättrar man också tryggheten i området. Helsingfors stads trafikverk (HST), som äger alla metrostationer i Helsingfors, ansvarar för renoveringen.

Under renoveringen saneras utrymmena på gatunivån och i biljetthallen

Biljetthallens lokaler, golv och fasta inventarier förnyas. Också belysningen förbättras. Även stationens tillgänglighet förbättras genom att förnya skyltar och installera golvmarkeringar för synskadade. Det installeras också ljudfyrar vid A- och B-ingångarna på Vasaskvären.

A-ingången vid Vasaskvären kommer delvis att rivas och ersättas med en ny ingång i glas. Även E- och G-ingångarna på Tavastvägen och båda hissarna vid B-ingången på Vasaskvären kommer att förnyas. Också isoleringen i metrostationens tak kommer att slutföras.

Renoveringen beräknas vara klar på våren 2023. Arbetena påverkar inte metrotrafiken eller plattformsområdet vid stationen.


Ingångarna till stationen

Först stängs C-ingången på Tavastvägen den 11 augusti.

C-sisäänkäynti Hämeentien laidassa ei ole esteetön sisäänkäynti. Esteetön kulku B-sisäänkäynnillä eli hisseillä Vaasanpuistikon puolelta pysyy käytössä.