Rutten för linje 717(K) förändras 16.8 – ändhållplatsen flyttas till Dickursby. Linje 712(A) läggs ner.

I samband med övergången till hösttrafiken den 16 augusti sker det många ruttförändringar i busstrafiken. Rutter för regional linjer 717 och 717K som trafikerar Håkansböle fortsätts från Hålatallen till Dickursby och linjerna ersätter linje 712(A) som läggs ner. Linjerna kör inte längre via Kungsbacka. Linjens A-turer som tidigare kördes till Sottungsby överförs till linje 718A. Linje 717AK läggs ner.

Rutter för regional linjer 717 och 717K som trafikerar Håkansböle fortsätts från Hålatallen till Dickursby och linjerna ersätter linje 712(A) som läggs ner. Linjerna kör inte längre via Kungsbacka. Sträckan Hålatallen–Kungsbacka som inte längre trafikeras av linje 717 ersätts med linje 739. Linjens A-turer som tidigare kördes till Sottungsby överförs till linje 718A. Linje 717AK läggs ner.

I framtiden kommer linjen också att ha olika versioner; linjeversion 717K körs också till Fazers och Dickursby och rutten för nattbuss 717N förkortas från Hålatallen till Nissas.

Den nya rutten och hållplatserna för linje 717 i Reseplaneraren:

Järnvägstorget–Dickursby

Dickursby rescentralen – Järnvägstorget

Den nya rutten och hållplatserna för linje 717K i Reseplaneraren:

Järnvägstorget-Dickursby

Dickursby rescentralen-Järnvägstorget

​Den nya rutten och hållplatserna för linje 717N i Reseplaneraren:

Järnvägstorget–Nissas

Nissas–Järnvägstorget

Förändringarna och de nya rutterna visas redan i Reseplaneraren.

Läs mer om förändringarna som sker vid Lahtisleden: Linjenätet vid Lahtisleden 2021