Idrottshusets spårvagnshållplats flyttas till Helsingegatans sida 30.8

Då spårlinje 3 återvänder tillbaka till sin egen rutt på måndag 30.8 finns hållplatsen Idrottshuset mot Olympiaterminalen permanent på Helsingegatans sida, framför finska Arbis. Nya hållplatsnumret är H0278.

Då spårlinje 3 återvänder tillbaka till sin egen rutt på måndag 30.8 finns hållplatsen Idrottshuset mot Olympiaterminalen permanent på Helsingegatans sida, ungefär framför finska Arbis. Nya hållplatsnumret är H0278.

Gatuarbeten vid nya hållplatsen är inte helt färdiga och till exempel regnkuren kommer senare.

Till en början använder alltså linje 3 mot Olympiaterminalen hållplatsen. Fr.o.m. 4.10. stannar där också linjer 1 till Kottby och 8 till Arabia.

Läs mera om ändringar i spårvägstrafiken på måndag 30.8

(karta)

Kartta uudesta pysäkinsijainnista Helsinginkatu 24 edessä