Spårlinjer 1 och 8 tillbaka till egna rutter 4.10. Ersättande buss 8X slutar

Spårlinjer 1 och 8 återvänder till sina egna rutter till Helsingegatan mellan Operan och Sörnäs efter sommarens gatuarbeten på mandag 4.10. Ersättande buss 8X slutar. Alla spårvägslinjer får nya tidtabeller.

Spårlinjer 1 och 8 återvänder till egna rutter efter sommarens gatuarbeten på måndag 4.10. Ersättande buss 8X slutar. Alla spårvägslinjer får nya tidtabeller.

Spårlinje 1 tillbaka till egen rutt

Spårlinje 1 återvänder till egen rutt från Eira via Tölö och Helsingegatan till Sörnäs och vidare till Kottby.

Rutt och hållplatser för linje 1 fr.o.m. 4.10 i Reseplaneraren
Eira – Glaspalatset – Tölö – Operan – Sörnäs (M) – Kottby
Kottby – Sörnäs (M) – Operan – Tölö – Glaspalatset – Eira

Hållplatserna längs undantagsrutten som linje 1 inte längre betjänar:
Järnvägsstationen (H0301/H0302), Kajsaniemigatan (H0303/H0304), Kajsaniemiparken (H0305/H0306), Hagnäs (H0251/H0252), Berghälls ämbetshus (H0253/H0254), Björnparken (H0255/H0256) och Karlsgatan (H0257).

Spårlinje 8 tillbaka till egen rutt

Spårlinje 8 återvänder till egen rutt från Busholmen längs Helsingegatan till Sörnäs och vidare till Arabia.

Rutt och hållplatser för linje 8 fr.o.m. 4.10 i Reseplaneraren
Busholmen – Tölö – Operan – Sörnäs (M) – Arabia
Arabia – Sörnäs (M) – Operan – Tölö – Busholmen

Linje 8 använder inte längre hållplatserna Operan på Mannerheimvägens sida (H0107/H0108). Vid Operan använder linjen hållplatserna på Helsingegatans sida (H0241/H0242).

Ersättande buss 8X slutar

Sista trafikeringsdag för ersättande buss 8X Operan (Tallbacka) – Sörnäs – Arabia är söndag 3.10.

På fredag och lördag 1-2.10 har 8X undantagsrutt vid Operan p.g.a. ett löpevenemang. Vi informerar senare om arrangemangen.

Hållplatsändring vid Idrottshuset

Hållplatsen Idrottshuset på Helsingegatan i riktning mot Sörnäs har flyttat permanent till andra sidan av Västra Brahegatans korsning. Nya hållplatsnumret är H0278.

Gatuarbeten vid Idrottshusets hållplatser är inte helt färdiga när trafiken börjar. Några gångförbindelser är tillfälliga och t.ex. alla regnkurar är inte ännu installerade.

Tidtabeller för alla spårvägslinjer ändras

Tidtabeller för alla spårvägslinjer, förutom för linje 5 som betjänar Skatuddens terminal, ändras måndag 4.10. Nya tidtabellerna finns redan i Reseplaneraren och i pdf-format på sidan Utskrivbara tidtabeller.

Karta

Karta över spårvägsnätet fr.o.m. 4.10 på sidan Tidtabeller och kartor.

Avvikelsernas sommar är över

De omfattande inverkningarna som gatuarbeten haft i spårvägsstrafiken är nu över för det här året. Själva arbeten fortsätter och mindre avvikelser kan komma. Vi tackar våra kunder för tålamod bland alla tillfälliga arrangemang och avvikande rutter.

Arbeten som påverkar spårvägstrafiken fortsätter sommaren 2022 bland annat i Tölö och i Böle. Projektet Kasin katutyöt (”Åttans gatuarbeten”, länken leder utanför denna nätplats, på finska) fortsätter bl.a. med grundrenovering av Runebergsgatan. I Böle byggs framtidens spårvägsnät. Undantagsrutter är att vänta, om dessa informerar vi på våren.