Sommartiden slutar i buss- och tågtrafiken på söndag 31.10

I Finland övergår man från sommartid till vintertid (dvs. normaltid) natten mellan lördag 30.10 och söndag 31.10. På söndagen den 31 oktober kl. 04.00 vrids klockorna med en timme bakåt.

Lördagens tidtabellsenliga avgångar trafikeras enligt sommartid, dvs. också efternattstrafiken följer sommartid. Söndagens tidtabellsenliga trafik inleds enligt vintertid. I utskrivbara tidtabeller kan du kolla vilka avgångar räknas till trafikdygnet lördag eller söndag.

 • Följande avgångar på linje 570 körs undantagsvis enligt vintertid när sommartiden har slutat: kl. 3.14 och 3.44 från Mellungsbacka samt kl. 3.13 och 3.43 från flygplatsen (dvs. avgångarna kl. 4.14 och 4.44 från Mellungsbacka samt kl. 4.13 och 4.43 från flygplatsen enligt sommartid). Med andra ord körs linje 570 med en halv timmes mellanrum hela natten.


De närtåg som vanligtvis avgår före kl. 03.00 körs endast enligt sommartid medan de närtåg som vanligtvis avgår efter kl. 04.30 körs enligt vintertid.

De närtåg som avgår kl. 3.00–4.30 körs enligt följande: 

 • L-tågen från Helsingfors till Kera kl. 3.03 och 4.03 (busslinje 211X ersätter tågen på sträckan Kilo-Kyrkslätt p.g.a. banarbeten) körs endast enligt sommartid. L-tåget kl. 4.03 från Helsingfors enligt vintertid körs inte.
  Mer information om banarbetena hittar du i vårt separata meddelande.

 • K-tågen från Helsingfors till Kervo kl. 3.21 och 3.51 samt T-tåget från Helsingfors till Riihimäki via Kervo kl. 4.21 körs endast enligt sommartid.
  K- eller T-tågen kl. 3.51 och 4.21 från Helsingfors enligt vintertid körs inte.

 • K-tåget från Kervo till Helsingfors kl. 3.04 körs endast enligt sommartid och K-tåget från Kervo till Helsingfors kl. 4.04 körs endast enligt vintertid.
  K-tåget kl. 3.04 från Kervo enligt vintertid körs inte.

 • T-tåget från Riihimäki till Helsingfors kl. 3.53 (från Jokela kl. 4.13, från Kervo kl. 4.32) körs endast enligt vintertid. T-tåget kl. 3.53 från Riihimäki enligt sommartid körs inte. Tåget avgår kl. 3.53 enligt vintertid när sommartiden har slutat.