Hagnäs metrostations norra biljetthall stängdes 27.12 p.g.a. renovering

Uppdaterad: Norra biljetthallen stängdes i förtid redan 27.12 p.g.a. väderförhållanden // Hagnäs metrostations norra biljetthall och dess ingång till Andra linjen stängdes måndagen den 27.12. Biljetthallen förblir stängd fram till år 2023. Ingångarna från Hagnäs torg förblir i bruk. I fortsättningen är ingången vid Cirkelhuset den närmaste ingången från Linjerna. Ingången har endast förbindelsen via trappor. Den närmaste tillgängliga ingången ligger mittemot torget på Broholmsgatan.

Hagnäs metrostations norra biljetthall och ingång B stängdes måndagen den 27 december på grund av renovering. Med andra ord finns det ingen ingång till stationen från Andran linjen från och med 27.12. Renoveringen beräknas vara klar år 2023. Stationens södra biljetthall och dess ingångar förblir i bruk som vanligt.

Ingången vid Cirkelhuset förblir i bruk

I fortsättningen är ingång F den närmaste ingången från Linjerna och Porthansgatan. Ingången ligger vid Cirkelhuset och spårvagnshållplatserna vid Berghälls ämbetshus på Broholmsgatan. Ingång F har endast förbindelsen via trappor som leder till den södra biljetthallen.

Den närmaste tillgängliga ingången är ingång E som ligger mittemot torget på Broholmsgatan. Om man åker med spårvagn från Björnparken och behöver en tillgänglig ingång lönar det sig att fortsätta till hållplatserna vid Hagnäs torg. Ingång C som ligger vid Hagnäs saluhall är också tillgänglig.

Efter renoveringen är det lättare att röra sig i biljetthallen

Efter renoveringen kommer ingången vid Andra linjen att ha rulltrappor. Under renoveringen förnyas biljetthallens golv och toaletter. I samband med renoveringen förbättras även belysningen. Man kommer också att installera skyltar för att markera tillgängliga rutter i den norra biljetthallen.

Det byggs också två nya affärslokaler i biljetthallen och de nuvarande affärslokalerna förnyas.

Mer information om renoveringen hittar du i HST:s meddelande (länk till hel.fi).

Havainnekuva lippuhallista perusparannuksen jälkeen. Kuvassa valokate ja ihmisiä liikkumassa kohti metrolaitureita.
Den norra biljetthallen efter renoveringen. Bild: C&J Arkkitehdit / HST

Metrostationens ingångar fr.o.m. 27.12:

Aseman 3D-kuva sulusta tekstin mukaisesti. Myös kulku laituritasolta seuraavalle tasolle suljetaan töiden ajaksi.

Sisäänkäynnit kartalla tekstin mukaisesti