Små tidtabellsändringar för busslinjer 90, 96, 94(A), 95 och 97(V) i östra Helsingfors fr.o.m. 27.12

Vardagstidtabellerna för busslinjerna 90 och 96 i Nordsjö samt busslinjerna 94, 94A, 95, 97 och 97V i Mellungsbacka och Gårdsbacka kommer att ändras. Tidtabeller för vissa turer ändras med några minuter. Ändringarna görs så att det går smidigare att byta mellan buss och metro.

Vardagstidtabellerna för busslinjerna 90 och 96 i Nordsjö samt busslinjerna 94, 94A, 95, 97 och 97V i Mellungsbacka och Gårdsbacka kommer att ändras. Ändringarna påverkar enstaka avgångar tidigt på morgonen och under rusningstid.

De nya tidtabellerna hittar du i Reseplaneraren. Tidtabellerna finns tillgängliga också i utskrivbar form.

Metron börjar köra enligt nya tidtabeller samma dag och dessa ändringar görs så att det går smidigare att byta mellan buss och metro. Tidtabellsändringarna i metrotrafiken påverkar huvudsakligen trafiken under rusningstid. Ändringarna beror på testkörningar som görs på den nya metrosträckan i Stensvik.

Läs mer om tidtabellsändringarna i vårt separata meddelande.