Tidtabellsändringar i metrotrafik fr.o.m. måndag 27.12

Från och med måndagen den 27 december kommer det att ske tidtabellsändringar i metrotrafiken. Ändringarna påverkar huvudsakligen trafiken under rusningstider. Också tidtabeller för anslutningsbusstrafiken i Nordsjö, Mellungsbacka och Gårdsbacka kommer att ändras. De nya tidtabellerna hittar du i Reseplaneraren.

Från och med måndagen den 27 december kommer det att ske tidtabellsändringar i metrotrafiken. Ändringarna påverkar huvudsakligen trafiken under rusningstider. Också tidtabeller för anslutningsbusstrafiken i Nordsjö, Mellungsbacka och Gårdsbacka kommer att ändras.

De nya tidtabellerna hittar du i Reseplaneraren, tidtabellerna finns tillgängliga också i utskrivbar form.

Turtäthet ändras under rusningstider

Under rusningstider, dvs. mån–fre ca kl. 7–9 och 15–18, går metron med 6 minuters mellanrum till Mellungsbacka, Nordsjö och Mattby. I fortsättningen är den gemensamma turtätheten av metrolinjerna M1 och M2 mellan Hagalund och Östra centrum 3 minuter. Den nuvarande gemensamma turtätheten mellan Hagalund och Östra centrum är 2,5 minuter.

Arrangemanget är temporärt och beror på testkörningar som görs på den nya metrosträckan i Stensvik. Syftet med arrangemanget är att säkerställa punktliga och smidiga resor på den sträcka som är i bruk.

Små tidtabellsändringar på tidiga morgnar och i kvällstrafik

De metrotåg som kör västerut från östra Helsingfors ändstationer börjar trafikera med 10 minuters mellanrum redan kl. 5.20 och med 7,5 minuters mellanrum redan ca kl. 17.40.

Enstaka metrotåg som avgår från Hagalund och anländer till Hagalund på tidiga morgnar och sena kvällar lö–sö börjar köra från eller till Mattby.

Tidtabellsändringar i anslutningsbusstrafik i östra Helsingfors

Vardagstidtabellerna för busslinjerna 90 och 96 i Nordsjö samt busslinjerna 94, 94A, 95, 97 och 97V i Mellungsbacka och Gårdsbacka kommer att ändras. Tidtabeller för vissa turer ändras med några minuter.

Ändringen görs så att det går smidigare att byta mellan buss och metro.