Färre A- och K-turer på fredag 4.2 fr.o.m. kl. 15

Det väntas nya snöfall i Södra Finland enligt nuvarande prognos och därför körs det färre turer på fredag 4.2.2022 efter kl. 15 i närtågstrafiken i huvudstadsregionen. Vartannat A- och K-tåg ställs in och tågen går med 20 minuters mellanrum. A-tågen körs som vanligt fr.o.m. kl. 18 och K-tåg ca fr.o.m. kl. 19

Det väntas nya snöfall i Södra Finland enligt nuvarande prognos och därför körs det färre turer på fredag 4.2.2022 efter kl. 15 i närtågstrafiken i huvudstadsregionen. Vartannat A- och K-tåg ställs in och tågen går med 20 minuters mellanrum. A-tågen körs som vanligt fr.o.m. kl. 18 och K-tåg ca fr.o.m. kl. 19.


De färre tågturerna gör att man hinner röja bort snö och borsta spårväxlarna.

Tågen går enligt följande:

A-tågen med 20 minuters mellanrum

  • från Helsingfors. kl. 15.03 - 18.03. Avgångarna kl. xx.03, xx.23 och xx.43
  • från Alberga: kl. 15.26-18.26 Avgångarna kl. xx.06, xx.0.26 och xx.0.46

K-tågen med 20 minuters mellanrum

  • från Helsingfors: kl. 15.01 – 19.01. Avgångarna kl. xx.01, xx.21 och xx.41
  • från Kervo: kl. 15.51 – 19.31. Avgångarna kl. xx.11, xx.31 och xx.51