Tidtabellsändringar i metrotrafik på morgnarna och kvällarna fr.o.m. 9.5

Det sker tidtabellsändringar i metrotrafik särskilt tidigt på morgnarna fr.o.m. 9.5. Metron kör extra turer på morgnarna i östra Helsingfors och västerut från östra Helsingfors. Kvällens sista avgångar västerut från Mellungsbacka och söndagsavgång från Mattby kl. 6.19 går i fortsättningen endast på sträckan mellan Mellungsbacka och Hagalund. Metrons nya tidtabeller hittar du i Reseplaneraren.

Det sker tidtabellsändringar i metrotrafik på tidiga morgnar och i kvällstrafik fr.o.m. 9.5. Metron kör extra turer på morgnarna i östra Helsingfors och västerut från östra Helsingfors.

Kvällens sista avgångar västerut från Mellungsbacka och söndagsavgång österut från Mattby kl. 6.19 går i fortsättningen endast på sträckan mellan Mellungsbacka och Hagalund.

Metrons nya tidtabeller hittar du i Reseplaneraren.

Orsaken till ändringarna är banarbeten. På grund av arbetena är det andra vändspåret i Mattby inte i bruk.

Mer detaljerad information om ändringarna i morgontrafiken

Morgontrafiken på linje M1 från östra Helsingfors till Esbo tidigareläggs. Morgonens första avgång västerut på linje M1 avgår i fortsättningen från Östra centrum. Dessutom får linje M2 följande nya avgångar: söndagsavgång kl. 6.05 från Mellungsbacka till Hagalund samt avgångar mån-fre kl. 5.50 och på lördagar kl. 5.37 från Hagalund till Mellungsbacka.

På lördagar blir turtäthet tätare västerut från Nordsjö och Mellungsbacka. Då börjar metron köra med 10 minuters mellanrum fr.o.m. kl. 5.45. Det sker också ändringar i metrotrafikens avgångstider från Östra centrum till Nordsjö och Mellungsbacka på tidiga morgnar.

Söndagsavgång från Mattby kl. 6.19 läggs ner. I fortsättningen avgår metron kl. 6.25 från Hagalund till Mellungsbacka. Söndagsavgångar mellan kl. 7-8 från Östra centrum till Nordsjö kommer också att ändras.

Mer detaljerad information om ändringarna i kvällstrafiken

Turtätheten för båda metrolinjer österut från Mattby och Hagalund minskar från 10 minuter till 15 minuter fr.o.m. ca kl. 22.

Kvällens sista avgångar på linje M2 västerut från Mellungsbacka kör i fortsättningen endast till Hagalund varje dag dvs. kvällens sista avgångar kör inte längre till Mattby.