Uppdaterad 11.5 kl. 8.20: Växelfelet har åtgärdats och metrotrafiken återgår till det normala

Uppdaterad 11.5 kl. 8.20: Växelfelet har åtgärdats och metrotrafiken återgår till det normala. Metron kör med oregelbundna turintervaller under förmiddagen // Metron trafikerade inte sträckan mellan Igelkottsvägen och Brändö på grund av växelfel. På andra sträckor körde metron med oregelbundna turintervaller.

Uppdaterad 11.5 kl. 8.20: Växelfelet har åtgärdats och metrotrafiken återgår till det normala. Metron kör med oregelbundna turintervaller under förmiddagen //

Metron trafikerade inte sträckan mellan Igelkottsvägen och Brändö på grund av växelfel. På andra sträckor körde metron med oregelbundna turintervaller.

* * * * * * * * * *

Om möjligt lönar det sig att använda bussarna 500, 510, 550 och 560 som ersättande förbindelser till tågstationerna.

Stomlinje 500 från Östra centrum och Hertonäs till Fiskehamnen, Sörnäs och Böle station

Stomlinje 510 från Hertonäs till Fiskehamnen, Sörnäs och Böle station

Stomlinje 550 från Östra centrum till Åggelby station

Linje 54 från Östra centrum till Bocksbacka station. Linjerna 554 och 561 från Östra centrum till Malms station.

Stomlinje 560 från Nordsjö, Mellungsbacka och Gårdsbacka till Malms station.

Ersättande förbindelser kan man granska i Reseplaneraren genom att välja bort metron från reseförslag.

Uppdatering 11.5 kl. 8: Ersättande busslinje 99 kör mellan Järnvägstorget och Östra centrum. Bussen trafikerar följande hållplatser: Kajsaniemi, Hagnäs, Södervik, Stugö, Hertonäs (hållplatsen på Österleden i riktning mot Östra centrum) och Igelkottsvägen. Bussen avgår från plattform 30 i Östra centrum. För tillfället kör linje 99 med oregelbundna turintervaller. Om möjligt lönar det sig att fortfarande använda de ovan nämnda förbindelserna till tågstationerna. Ersättande förbindelser kan man också granska i Reseplaneraren genom att välja bort metron från reseförslag.