Tidtabellsändringar för U-linje 280 fr.o.m. 15.6

Tidtabellen för U-linje 280 ändras 15.6, då linjen får två nya turer. De nya turerna är avgången kl. 7.33 från Veikkola som körs måndag till fredag samt avgången kl. 15.40 från Kampen som också körs på vardagar.

U-linje 280 får två nya turer 15.6. De nya turerna är avgången kl. 7.33 från Veikkola som körs måndag till fredag samt avgången kl. 15.40 från Kampen som också körs på vardagar.   

De nya tidtabellerna syns redan i pdf-format på sidan utskrivbara tidtabeller. Från och med 15.6 kan du även hitta tidtabellerna i Reseplaneraren.

U-linjer riktas utanför HRT-området och HRT har gjort ett linjespecifikt avtal om HRT-biljetternas giltighet inom HRT-området. Merparten av U-linjerna är marknadsbaserade där trafikidkaren beslutar om trafiken. Läs mer om U-linjer.