U-trafik

U-linjer är linjer som kommer utanför HRT-området, men där HRT:s biljetter gäller för resor som börjar och slutar inom HRT-området. Om resan börjar eller riktas utanför HRT-området används trafikidkarens egna biljetter för hela resan. 

Om du reser med trafikidkarens egen biljett kan du inte byta med den till övriga HRT-trafiken.

U-linjerna

U-linjerna som avgår från Kampen använder plattformerna i fjärrtrafikterminalen.

U-linjebeteckningen har ett stort U med ett blå underlag

U-linjebeteckningen

U-linjens buss har ett U framför linjebeteckningen eller en U-skylt

 

Biljett för barn eller vuxna?

Då du reser med HRT:s biljett gäller HRT:s åldersgränser dvs. en 7–17-åring reser med en barnbiljett och alla som fyllt 18 år behöver en biljett för vuxna. Barn under 7 år åker gratis om barnet reser med en person som betalar sin resa med HRT:s biljett. 

Trafikidkarens egna biljetter kan ha annorlunda åldersgränser.

Barnvagnar och keldjur på U-linjer

Barnvagn eller keldjur tas vanligtvis inte med på U-linjernas bussar utan avgift. Barnvagnen kan inte tas in i passagerarutrymmet p.g.a. brist på plats. Vad gäller barnvagn och keldjur, gäller bussoperatörernas egna regler på U-linjerna.

På U-linjerna gäller inte heller rätten att åka gratis för personer som reser med barn 0–6 år som är i barnvagn. 

U-linjer i Reseplaneraren

U-linjernas tidtabeller syns i Reseplaneraren men bussarnas position i realtid fås inte. Reseplaneraren och tidtabellsskärmar anger tidtabellsenliga uppgifter och till exempel förseningar beaktas inte. 

 

Planering av U-linjer

Merparten av U-linjerna är marknadsbaserade där trafikidkaren beslutar om trafiken och tidtabeller. Några linjer (eller en del av turerna) är beställda av Nylands NMT-central. 

Uppgift om förändringar kommer ofta senare än i HRT:s egen trafik