Ändringar för linje 431 fr.o.m. 15.8

Turtätheten för linje 431 utökas från och med 15.8 och linjen börjar trafikera under veckosluten. Linjen får en ny B-version 431B som börjar trafikera sträckan Vandadalen–Elielplatsen under rusningstid. Rutten för nattbuss 431N förändras och förlängs från Kivistö via Kannisto och Lappböle längs Dickursbyvägen till Aviapolis och Flygplatsen.

Turtätheten för linje 431 utökas från och med 15.8 och linjen börjar trafikera under veckosluten.

Linjen får en ny B-version 431B som börjar trafikera sträckan Vandadalen–Elielplatsen under rusningstid från och med 15.8. Linje 431 och linjens ruttversion B kör tillsammans med 10 minuters mellanrum. På vardagar kör linje 431 med 30 minuters mellanrum och under veckosluten med 60 minuters mellanrum.

Nattbuss 431N börjar köra via Kungseken i stället för linje 436N. Mellan anslutningarna till Gruvsta och Vandaforsen kör bussen längs Tavastehusleden och fortsätter sedan via Vandaforsvägen och Mästarvägen till Safirplatsen i Kivistö. Dessutom förlängs rutten från Kivistö via Kannisto och Lappböle längs Dickursbyvägen till Aviapolis och Flygplatsen. Linjens turtäthet ökar till 30 minuter.

Rutten och hållplatserna för linje 431B i Reseplaneraren.

Rutten och hållplatserna för linje 431N i Reseplaneraren.

Mer information om de förändringar som sker i Vanda i augusti hittar du på vår sida De nya linjerna i Mellersta och Västra Vanda och i nordöstra Esbo. 

Förändringarna och de nya tidtabellerna visas redan i Reseplaneraren.