Ändringar i hållplatsnamn och - nummer i Böle 17.10

Busshållplatserna på Radiogatan och Bölegatan får nya namn och nummer, när spårvagnen börjar gå till Ilmala.

Busshållplatserna på Radiogatan och Bölegatan får nya namn och nummer, när spårvagnen börjar gå mot Ilmala. Bussarna stannar vid samma hållplatser som spårvagn 9, och därför förenhetligas hållplatsnumren måndagen den 17 oktober. Också hållplatserna TV-centrum får nytt namn Nyhetsgatan.

Den 17 oktober sker det följande förändringar i hållplatsernas namn och nummer:

  • TV-centrum H2090 är i fortsättningen Nyhetsgatan H0626 (i riktning mot Bölegatan)
  • TV-centrum H2091 är i fortsättningen Nyhetsgatan H0627 (i riktning mot Ilmala)
  • Evabacken H2096 är i fortsättningen Evabacken H0624 (i riktning mot Böle station)
  • Evabacken H2097 är i fortsättningen Evabacken H0625 (i riktning mot Ilmala)