Guvernörsstigen i Uppby avstängs 21.10 – linjer 85B, 85N och 802 på undantagsrutter

Guvernörsstigen i Uppby avstängs den 21 oktober. Hållplatserna ”Fladabågen” dras in och linjerna 85B, 85N och 802 kör på undantagsrutter via Uppby parkgata och Uppbyvägen.

Updatering 23.12; gälla fram till höst 2023

Linjerna 85B och 85N samt närbuss 802 börjar trafikera hållplatserna ”Uppby centrum” (H4161 och H4942) på Degerövägen. Hållplatserna ”Fladabågen” (H4127 och H4128) dras in på alla linjer. Linje 802 stannar vid hållplatsen ”Uppbyparken” (H4971) på Uppby parkgata endast i riktning mot Jollas och på hållplatsen ”Uppbyparken” (H4970) endast i riktning mot Östra centrum.

Arrangemanget beror på arbeten på Degerövägen.

Kartta Sarvastonkaaren pysäkeistä