Förändringar i närtågstrafiken mellan Alberga och Köklax under veckoslut i mars–april 2023

Arbetet med säkerhetsanordningar på järnvägen orsakar förändringar i tågtrafiken mellan Alberga och Köklax under fyra söndagar i mars–april 2023. Ändringarna beror på projektet Esbo stadsbana vars beredningsarbete inleds i början av året.

Det är stopp i tågtrafiken mellan Alberga och Köklax under fyra söndagar (5.3, 12.3, 19.3 och 2.4) mellan klockan 4 på söndag morgon och klockan 4 på måndag morgon. Dessa söndagar är E- och U-tågen inställda, och L-tågen ställs in från och med turerna som avgår kl. 3:03 från Helsingfors och kl. 4:57 från Kyrkslätt. Också L-tågen i båda riktningar som avgår efter midnatt natten mellan söndag och måndag ställs in. De första tågen på måndagsmorgon går enligt vanliga tidtabeller. Det första L-tåget avgår från Kyrkslätt kl. 4.27 och från Helsingfors kl. 4.33.

Mellan Alberga och Helsingfors ersätts de inställda tågen med A-tågen, och tågen har högre turtäthet under dessa söndagar för att kunna ersätta L- och U-tågen. Från Alberga i riktning mot Kyrkslätt ersätts tågen med bussar. Tidtabellerna, hållplatserna och de ersättande rutterna hittar du redan nu i Reseplaneraren och i HSL-appen.

Rutter för ersättningsbussarna under trafikavbrott

HRT ordnar ersättningsbussar för E-, U- och L-tågen. Ersättningsbuss 211E går från Alberga till Köklax och ersättningsbuss 211U från Alberga till Kyrkslätt via alla mellanliggande stationer (med undantag av Kera station som inte har separat ersättande trafik). Mellan Alberga och Helsingfors går A-tågen.

Mellan Esbo centrum, Domsby och Elielplatsen i Helsingfors går en separat ersättningsbuss 213X.

Ersättningsbussar

  • 211U Alberga-Kyrkslätt
  • 211E Alberga-Köklax
  • 213X Elielplatsen-Domsby-Esbo centrum
    • Linje 182X har också en tur från Kyrkslätt till Sjundeå.

eska_kaavio_2.JPG

På banavsnittet görs ändringar i säkerhetsanordningarna

Under våren 2023 uppdateras systemet på banavsnittet mellan Alberga och Köklax. Syftet med systemet är att det kan producera information om huruvida ett visst spåravsnitt är fritt eller upptaget.  Detta gör det möjligt att i enlighet med projektets planer kan när- och fjärrtågstrafiken placeras på egna spår.  Säkerhetsanordningssystemet är ur bruk under arbetena och därför måste tågtrafiken avbrytas helt och hållet i ett dygn under fyra söndagar.

I projektet Esbo stadsbana byggs två tilläggsspår mellan Alberga och Köklax bredvid de nuvarande spåren. I och med de nya spåren minskar trafikens störningskänslighet och antalet tågturer kan utökas avsevärt. Också stationernas utrustningsnivå förbättras och anslutsparkeringsområdena utvecklas. I samband med projektet genomförs också särskilda projekt såsom den högklassiga cykelvägen Kustbansbanan som går vid sidan av spåret Kustbansbanan. Målet är att utveckla närtågstrafiken på Kustbanan samt fjärrtågstrafiken till och från Åbo så att den motsvarar de växande passagerarmängdernas behov.