Betydande ändringar i tågtrafiken på stambanan och ringbanan från 2.5.2023

Banarbeten påverkar trafikeringen av HRT:s närtåg K, I och P samt VR:s tåg D, R och Z från tisdagen den 2 maj. På grund av arbetena har tågen glesare turtäthet på sträckorna Kervo–Dickursby–Helsingfors och Flygplatsen–Dickursby–Helsingfors. Det sker också ändringar i tidtabellerna för de bussar som trafikerar stationer. Trafikledsverket utför banarbete och växelarbete i Dickursby. Dessutom bygger man ett extra spår mellan Kervo och Träskända och en ny järnvägsstation i Ainola.

Banarbeten orsakar betydande ändringar gällande K-, I- och P-tågen samt D- och R-tågen, dvs. tågtrafiken på stambanan och ringbanan, från och med tisdagen den 2 maj. Det sker också ändringar i tågens avgångsplattformar i Dickursby och tågturer ersätts med bussar mellan Ainola och Träskända.

K-, I- och P-tågen dvs. HRT:s närtågstrafik

Specialarrangemanget för HRT:s närtåg börjar tisdagen den 2 maj och pågår fram till söndagen den 22 oktober 2023. På grund av arbetena har närtågen glesare turtäthet på sträckorna Kervo–Dickursby–Helsingfors och Flygplatsen–Dickursby–Helsingfors. Närmare tidtabeller finns redan i Reseplaneraren på HSL.fi och i HSL-appen. 

K-tågen dvs. tågen på sträckan Helsingfors–Dickursby–Kervo

 • K-tågen trafikerar med glesare turtäthet dvs. var 20:e minut på hela sträckan och restiden blir 2–3 minuter längre.

I- och P-tågen dvs. tågen på sträckan Helsingfors–Flygplatsen

 • I- och P-tågen trafikerar med glesare turtäthet dvs. var 20:e minut och restiden blir 2–6 minuter längre.
 • På vardagar ca kl. 5.00–22.00 och på lördagar ca kl. 9.00–22.00 går det extra I- och P-tåg var 20:e minut på sträckan Helsingfors–Hoplax–Myrbacka–Flygplatsen. Dessa tåg går endast fram till flygplatsen och stannar inte i Veckal.
 • Turtätheten för I- och P-tågen förblir densamma på vardagar på sträckan Flygplatsen–Myrbacka–Helsingfors, men på sträckan Flygplatsen–Dickursby–Helsingfors har tågen halverad turtäthet.

Tidtabellsändringar för bussar som trafikerar stationer

På grund av tidtabellsändringarna för närtågen sker det också tidtabellsändringar för de bussar som trafikerar tågstationerna mellan Myrbacka–Flygplatsen–Dickursby och Dickursby–Kervo från och med måndagen den 2 maj. Syftet med ändringarna är att säkerställa välfungerande bytesförbindelser också under banarbetena.

Tidtabellerna för busslinjerna 641, 642, 665 och 961 i Tusby, busslinjerna 972, 973, 976 och 978 i Kervo samt busslinjerna 311, 335B, 400, 431, 571, 574, 583, 584, 587, 624, 631, 721, 731, 734, 735, 736 och 739 i Vanda ska ändras så att de motsvarar närtågens tidtabeller. Denna information finns redan i Reseplaneraren.

Avvikelserna beror på banarbeten vid Dickursby station

Banarbeten som utförs av Trafikledsverket i Dickursby har som mål att öka banavsnittets kapacitet för fjärrtåg och för närtåg i riktning mot Riihimäki och Lahtis. Arbetena utförs under maj-oktober. Under denna period stängs två spår vid Dickursby station åt gången i takt med att arbetena framskrider. Tågen kör också med sänkt hastighet på sträckan. Av denna orsak är man tvungen att begränsa antalet tåg som kör via Dickursby.

 

D-, R- och Z-tågen dvs. VR:s närtrafik

De första förändringarna i VR:s närtrafik börjar gälla fredagen den 28 april 2023. I HRT-området påverkar förändringarna särskilt tågförbindelserna i Kervo och Jokela.

Förändringarna i ett nötskal:

 • Alla D-tåg ställs in 2.5–12.5.2023.
  • R-tåget från Riihimäki kl. 7.30 ställs in på vardagar 2.5–12.5.2023.
  • R-tåget från Helsingfors kl. 16.30 ställs in på vardagar 28.4–12.5.2023.
 • Alla D-tåg ställs in 19.6–9.12.2023. D-tågens förbindelser till Tavastehus ersätts med R-tågen som kör ända till Tavastehus.
 • Antalet R-tåg i rusningstid minskas 19.6–9.12.2023.
 • Det sker ändringar i Z- och R-tågens avgångstider från Helsingfors, Lahtis, Riihimäki och Kouvola.

Närmare tidtabeller och information om avvikelserna hittar du på VR:s webbplats.

Ainola järnvägsstation ur bruk 19.6–9.12 – ersättningsbuss trafikerar

Det andra spåret mellan Kytömaa och Ainola är ur bruk 19.6–9.12.2023. Ainola järnvägsstation är helt ur bruk under denna period. Tågturerna ersätts med bussar som trafikerar mellan Ainola och Träskända. Du hittar information om ersättningsbussen på VR:s webbplats.

Förändringarna i Dickursby och bygget av extra spår är en del av en större enhet

Förändringarna i Dickursby och bygget av extra spår mellan Kytömaa och Ainola är en del av banprojektet Helsingfors–Riihimäki. Projektet har som mål att förbättra driftsäkerheten på Finlands livligast trafikerade banavsnitt genom att öka banavsnittets kapacitet och störningstolerans.

Följ Trafikledsverkets projekt:
https://vayla.fi/sv/alla-projekt/helsingfors-riihimaki