Justeringar i tidtabellen för linje 173Z från 20.3

Från den 20 mars sker det några mindre justeringar i tidtabellen för linje 173Z Mattby-Kyrkslätt-Obbnäs.

Från måndag 20.3 tidigareläggs vissa avgångar på linje 173Z med några minuter så att den nya tidtabellen ger bättre möjligheter till byte till tåg vid Kyrkslätt station.

Förändrningarna på linje 173Z:

Från Mattby

kl. 6.59 -> klo 6.58
kl. 7.31 -> klo 7.30
kl. 8.01 -> klo 8.00

Från Obbnäs

kl. 6.59 -> klo 6.57
kl. 7.28 -> klo 7.25
kl. 7.58 -> klo 7.55
kl. 8.29 -> klo 8.27
kl. 8.59 -> klo 8.57
kl. 9.30 -> klo 9.28

Reseplaneraren visar den nya rutten och tidtabellen om man gör ruttsökning med datum 20.3 eller senare. Tidtabellerna finns också på sidan Tidtabellerna i utskrivbar form.