Spårvagnarna återvänder till Böle den 2 oktober – ruttförändringar på linjerna 1, 2, 7 och 9

Spårvagnarnas rutter och tidtabeller ändras måndagen den 2 oktober. Undantagsrutterna för spårvagnslinjerna 2, 7 och 9 återgår till det normala och spårvagnarna återvänder till Böle. Också linje 1 återgår till ordinarie rutt och börjar köra via Backasgatan och till Kottby.

Spårvagnarnas rutter och tidtabeller ändras måndagen den 2 oktober. Undantagsrutterna för spårvagnslinjerna 2, 7 och 9 återgår till det normala och spårvagnarna återvänder till Böle. Också linje 1 återgår till ordinarie rutt och börjar köra via Backasgatan och till Kottby. Sedan våren har linjerna varit på undantagsrutter på grund av spårprojektet Från Fiskehamnen till Böle.

Förändringarna i ett nötskal:

  • Linje 1 återgår till ordinarie rutt och börjar köra via Backasgatan och till Kottby. Linjen kör inte längre undantagsrutt till Vallgård.
  • Linje 2 återvänder till Böle och får Mässcentrum som åndhållplats. Vid Böle station stannar linjen på hållplatserna på Bölebron (plattformarna 32 och 34). Linjen kör inte längre undantagsrutt till Ilmala.
  • Linje 7 får en ny rutt och börjar köra via Böle till Mejlans sjukhus. Linjen kommer inte längre att köra via Mässcentrum i Böle, utan den nya rutten går via Stinsgatan i båda riktningarna. Linjen kör inte längre undantagsrutt till Vallgårds depå och ersättningsbusslinje 7X läggs ner.
  • Linje 9 återgår till ordinarie rutt i Ilmala. I fortsättningen kör linjen inte längre via Mässcentrum. Också rutten för nattspårvagn 9N förlängs till Ilmala. Ersättningsbusslinje 23N läggs ner.
  • Det blir tidtabellsändringar på alla spårvagnslinjer. Det blir också ändringar i spårvagnstrafiken till Busholmen i oktober, när spårvagnslinjerna 1T och 8T börjar köra till Busholmen under veckosluten. Mer information hittar du i vårt separata meddelande.

Nedan berättar vi om förändringarna per linje. De nya rutterna finns också i Reseplaneraren då man söker med datumet 2.10 eller senare.

Spårvagnslinjerna från och med den 2 oktober

Kartan som en pdf-fil

ratikka_297x420_skemaattinen_02102023-16062024_3.png

Förändringarna per linje

Linje 1 till Kottby

Linje 1 återgår till ordinarie rutt och börjar köra via Backasgatan och till Kottby. Linjen kör inte längre undantagsrutt till Vallgård. Det har gjorts små ändringar i hållplatsarrangemangen på Backasgatan: hållplats Simcenter (H0271/H0272) har flyttats till andra sidan av korsningen vid Banbyggarvägen. Dessutom har den sällan använda hållplatsen Velodrom dragits in.

Rutten och tidtabellerna för linje 1 i Reseplaneraren:

Eira – Kottby

Kottby – Eira

Linje 2 återvänder till Böle och börjar köra via Mässcentrum

Linje 2 återvänder till Böle och får Mässcentrum som åndhållplats. Linjen kör inte längre undantagsrutt till Ilmala. I fortsättningen kör linje 9 till Ilmala.

Linje 2 går från Mässcentrum till Böle station och stannar på hållplatserna på Bölebron (plattformarna 32 och 34). Hållplatsen på Bangårdsvägen är inte i bruk.

Rutten och tidtabellerna för linje 2 i Reseplaneraren:

Olympiaterminalen – Mässcentrum

Mässcentrum – Olympiaterminalen

Linje 7 börjar köra till Böle station och till Mejlans sjukhus

Linje 7 får en ny rutt som går via Böle till Mejlans sjukhus. Linjen kör inte längre undantagsrutt till Vallgårds depå och ersättningsbusslinje 7X läggs ner.

Linje kör samma rutt som tidigare från Hagnäs till Sörnäs och vidare till Backasgatan och Böle, men i Böle kör linjen längs Stinsgatan i båda riktningarna. I fortsättningen kör linjen inte via Mässcentrum. Linjen trafikerar inte längre hållplats Simcenter på Backasgatan.

Den nya sträckan går från Böle via Nordenskiöldsgatan till Mejlans sjukhus. Ruttförändringen är permanent och baserar sig på linjenätsplanen för spårtrafiken. Följande hållplatser tas i bruk på den nya sträckan: Löneboställsporten (H0629/H0630), Djurgården (H0601/H0602), Aurorasjukhuset (H0639/H0640), Tölö tull (H0113/H0114) och ändhållplats Mejlans sjukhus (H0131). Ändhållplatsen ligger i Rosina Heikels park, i korsningen av Stockholmsgatan och Haartmansgatan.

Rutten och tidtabellerna för linje 7 i Reseplaneraren:

Västra terminalen – Mejlans sjukhus

Mejlans sjukhus – Västra terminalen

Linjerna 9 och 9N återvänder till Böle och Ilmala

Linje 9 återgår till ordinarie rutt i Ilmala. Linjen kommer inte längre att köra via Mässcentrum utan via Stinsgatan. Också rutten för nattspårvagn 9N förlängs till Ilmala. Ersättningsbusslinje 23N läggs ner på grund av att nattspårvagnen trafikerar samma rutt.

Rutten och tidtabellerna för linje 9 i Reseplaneraren:

Västra terminalen – Ilmala

Ilmala – Västra terminalen

Rutten och tidtabellerna för linje 9N i Reseplaneraren:

Västra terminalen – Ilmala

Ilmala – Västra terminalen